Skip to main content

Professionel rensning og vedligeholdelse

Hos AlgeNord har vi mere end 10 års erfaring med algebekæmpelse og specialrensning.Vi tilbyder erhvervsløsninger på bl.a. hedvandsrensning, facaderens, rens af tagrender, graffitirens, tagrens, fliserens mv.

Bestil tilbud

Hos AlgeNord tilbyder vi Fliserens, Facaderens, Tagrens og Tagmaling samt rensning af træterrasser mm.

Erhvervsløsninger hos AlgeNord

Hos AlgeNord er vi specialister i udendørs rensning og vedligeholdelse. Vi har en bred erfaring med erhvervsløsninger på facader, belægninger, tagarealer og andre overflader. Vi laver en skræddersyet her og nu løsning og tilrettelægger en vedligeholdelsesplan der er fremtidssikret. Forud for opgaven udarbejder vi et uforpligtende tilbud, hvor vi gerne opmåler areal og evt. udføre en prøverens. Med vores professionelle renseudstyr og erfarne medarbejdere finder vi sammen med dig den bedste løsning.

Har du behov for rådgivning kan du kontakte os direkte på tlf. 9119 9119.

+10 års erfaring med algebekæmpelse
Prisgaranti og virkningsgaranti
Miljøgodkendte produkter
15 års garanti mod flisepest og lav

Populære erhvervsløsninger

Facaderens

Hedvandsrensning, facaderens, algebehandling og efterbehandling.

Facade bliver renset af AlgeNord medarbejder i lift

Rensning af Tagrender

Rensning af tagrender, fodrender, nedløb, dræn og brønde.

AlgeNord støvsuger tagrende under rødt tegltag

Graffitirens

Afrensning af graffiti og efterbehandling med anti-graffiti behandling.

Murstensmur med grafitti før AlgeNord grafittirens

Tagrens

Tagrens, tagmaling og imprægnering af betontegl, paptage og mange andre typer.

Algebehandling

Algebehandling af tage, stensætninger, belægninger og andre udendørs overfalder.

AlgeNord algebehandling af tag fra jorden

Fliserens

Afrensning, fugesand, imprægnering af fx betonfliser, brosten, herregårdssten mv.

Fliser bliver renset af AlgeNord medarbejder

Få et fast samarbejde på udbud og byggesager

Har du løbende udbud eller byggesager hvor eksempelvis hedvandsrensning eller algebehandling indgår? Hos AlgeNord samarbejder vi med en række virksomheder om underleverance på udbud og byggesager.

Vi kender arbejdsprocesserne bag udbud og forstår at holde deadlines og samarbejde på tværs med de øvrige håndværkere på sagen. Vi har en fast projektleder og fagmand på sagen under hele forløbet, hvor god kommunikation altid prioriteres. Hos de fire referencer har vi eksempelvis en bred erfaring med sager der indeholder følgende:

  • Facadearbejde f.eks. hedvandsrensning, graffitirens eller algebehandling.
  • Tagrender f.eks. rensning af tagrender, nedløb, brønde og akut stoppelse.
  • Tagarbejde f.eks. tagrens, algebehandling eller tagmaling.
  • Flisearbejde f.eks. fliserens, imprægnering eller fejning af fugesand.

Alexander Klæstrup. AlgeNord Alexander Klæstrup
Stifter og Adm. direktør

Hos AlgeNord har vi mere end 10 års erfaring med algebekæmpelse og har specialiseret os i rensning og vedligeholdelse af alt lige fra fliser, tage og facader til tagrender, vandbassiner og træterrasser.

For personlig rådgivning ring på Tlf.: 9119 9119

Facaderens

Hos AlgeNord afrenser, algebehandler og efterbehandler vi facader. Vi bruger typisk hedvandsrensning, som den primære fremgangsmåde til facaderens. Her renses facaden med 90-100 grader højtryks-vand, som skånsomt og effektivt renser facaden for uønsket belægninger. Efter en hedvandsrensning kan en algebehandlinge foretages, hvor facaden skummes ind i Neutralon (godkendt af Miljøstyrelsen). Når facaden er tør kan der foretages en efterbehandling med eksempelvis imprægnering, som forebygger mod ny algevækst ved at reducere fugt.

Vi har gode erfaringer på eksempelvis erhvervsbygninger, butiksfacader, offentlige bygninger, institutioner, andels-og ejerforeninger. Her ses ofte mursten, beton, gasbeton, eternit eller træ på facaden. På vores underside Facaderens, kan du læse mere.

Efter vi har udført en hedvandsrensning eller facaderens, vil vi tilbyde at vaske vinduer med kalkfrit vand (demineraliseret vand), så vinduer og glaspartier står rene og uden kalkslør.

Graffitirens

Har du et problem med graffiti, kan vi hjælpe med en komplet løsning med graffitirens og evt. anti-graffiti behandling. Når vi fjerner graffiti, bruger vi vores professionelle renseudstyr, hvor vi har hedvand og kan kontrollere vandtryk, dysestørrelse mm. Graffitirens foregår ofte i en kombination af hedvandsrensning (rensning med varmt vand) og med påførelse af miljørigtige graffiti-produkter undervejs. På den måde sikre vi en effektiv og skånsom graffitirens, hvor skygger og misfarvning undgås.

Vi har erfaring med graffiti på mange forskellige overfladematerialer og kender derfor arbejdsprocesserne bag at fjerne det på korrekt vis. Læs mere om graffitirens hos AlgeNord.

Er graffiti et tilbagevendende problem anbefaler vi Anti-graffiti behandling. En anti-graffiti behandling består af en beskyttende transparent hinde på overfladen. Behandlingen udføres på den rene overflade dvs. efter en graffitirens eller før evt. graffiti er påført. Når overfladen bliver udsat for graffiti,  har den afvisende anti-graffiti behandling en markant effekt i forhold til at fjerne graffitien efterfølgende. 

Ønsker du rådgivning på en graffiti-opgave kan du med fordel sende os et par billeder, hvorefter vi hurtigt kan finde en løsning.

Rensning af Tagrender

Hos AlgeNord renser vi tagrender, nedløb, brønde, dræn og fodrender. Vi renser tagrenderne fra jorden med vores smarte støvsuger-system, hvor vi har kamera monteret øverst.. Vi kan nå ca. 18 meters højde og se hele tagrenden direkte fra jorden på vores skærm. Ønsker du billeddokumentation for før og efter rensningen, kan det fremskaffes.

Skulle der være stoppelse eller blokader, har vi mulighed for at rense med rensebånd og evt. højtryk. Er det bredere tagrender, som eksempelvis fodrende, har vi specielle rensekoste og opsamlings værktøj. Efter afrensning opsamles blade og snavs, som vi tager med os uden ekstra beregning.

Vi laver gerne en opmåling og besigtigelse af opgaven samt et uforpligtende tilbud. Kontakt os på Tlf. 9119 9119.

Tagrens

Uanset om der er tale om mos, alger eller lav på tagflader, så kan vi hjælpe. Vi renser og efterbehandler tage uden asbest, f.eks. beton tegl, eternit og paptage.
Ved tagrens renser vi mekanisk tagfladen ren for alle uønsket belægninger. Herefter udføres typisk en algebehandling med det miljøgodkendte algemiddel Neutralon®, som sikre at taget er fri for spore mm. Vi opsamler i den forbindelse spildevandet.
Når tagfladen er tør, kan der efterbehandles med tagmaling eller imprægnering alt afhængigt at tagtype og behov. Læs mere om Tagrens.

Inden arbejde påbegyndes udføres et tagtjek, hvor tilstanden på tages vurderes og om der evt. skal foretages udbedringer. Vi foretager også en gennemgang af taget og de praktiske forhold til en evt. lift ved uforpligtende besigtigelse.

Få nærmere rådgivning om Tagrens på Tlf. 9119 9119.

Algebehandling

Hos AlgeNord udfører vi algebehandlinger af eksempelvis tage, belægninger, facader mv. Vi benytter Neutralon, som er godkendt af miljøstyrelsen. oversydende spildevand med algemiddel opsamles desuden ved udførelse på tagarealer.

Algebehandlingen sørger for at kompostere algevækst, lav og mos således det til sidst falder helt af. Vi har virkningsgaranti på vores algebehandlinger og ser typisk en synlig effekt 1-4 uger efter udførelsen. Neutralon har en virkning 6-9 måneder, hvorfor en algebehandling skal anses for at være en behandling som skal have tid til at virke. Det er oplagt at udføre en algebehandling når temperaturen er over 5 grader.

Er der vinduer eller glaspartier i forbindelse med overfladen der algebehandles, tilbyder vi at vaske vinduerne i kalkfrit vand (demineraliseret vand).

Fliserens

Har du en flisebelægning som trænger til en opfriskning, så kan vi hjælpe med en fliserens. Vi afrenser, algebehandler, imprægnerer og fejer fugesand på alle belægninger. Ved en fliserens fjerner vi mos, flisepest, alger og lav så fliserne står rene og pæne igen. Rensning foregår med vand og efterfølgende algebehandles arealet for algespore.
Når flisearealet er tørt anbefaler vi at få imprægneret belægningen, så overfladen lukkes. Herefter fejes enten fugesand eller stenmel (afhængeligt at belægningstypen). Læs mere om Fliserens.

Vi foretager gerne en opmåling og evt. en gennemgang med dig. Få rådgivning om fliserens på Tlf. 9119 9119.

Lad os tage hånd om din ejendom

Uanset hvilken del af din ejendom du ønsker at få renset og behandlet, klarer vi det for dig hos AlgeNord.

Ring til os direkte på Tlf. 9119 9119 eller bestil et tilbud. Så finder vi en løsning.

+10 års erfaring med algebekæmpelse
Prisgaranti og virkningsgaranti
Miljøgodkendte produkter
15 års garanti mod flisepest

Få et tilbud med et par klik

Vælg en af vores serviceydelser, udfyld 3 trin og modtag et uforpligtende tilbud.

Træterrasserens

Fliserens

Facaderens

Tagrens

Tagrenderens

Graffitirens