Skip to main content

Handelsbetingelser

Gældende fra 1. Januar 2022 – Senest opdateret 4. April 2022
Vi tager forbehold for tastefejl og ændringer.

AlgeNord logo i stort

Alle aftaler indgås med AlgeNord ApS
CVR nr. 36707062
Topstykket 9B,  3460 Birkerød
Danmark
Telefon: 9119 1991
E-mail: kontakt@algenord.dk

AlgeNord ApS driver en række binavne, som indgår under AlgeNord ApS’ aktiviteter og som til enhver tid også er omfattet disse handelsbetingelser.
Binavne:
Fliserens
Facaderens København
Støvsugning af Tagrender

AlgeNord ApS er herunder angivet “algenord”, “vi”, “os” og lignende betegnelser.
Kunden er herunder angivet “kunde”, “dig” og lignende betegnelser.

Nærværende Handelsbetingelser er gældende for privat-og erhvervskunder.

1. Tilbud, ordrebekræftelse og accept

På din anmodning vil du modtage en e-mail, hvori dit tilbud er vedhæftet samt et hyperlink, hvor dit tilbud kan accepteres. Tilbud accepteres i henhold til den pris og de vilkår som fremgår i tilbuddet.

Tilbudspriser er dynamiske og kan variere afhængigt af serviceydelse, sæson, materialepriser mv. Tilbud kan gensendes med opdaterede priser, vilkår mm. Det er til enhver tid den nyeste tilsendte tilbudsversion, der er gældende. Det er den på accept-tidspunktet viste pris og vilkår, der er bindende for dig som kunde.

Din ordre, bestilling og aftale-dagen er bindende for dig som kunde, når du har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra AlgeNord. Dette gør sig også gældende ved mundtlig/telefonisk accept af tilbud.

Tilbud afgives på baggrund af oplysninger fra kunden og opmåling i offentlige registre, måleværktøjer på internettet samt eventuel fysisk besigtigelse. Er de fysiske forhold væsentligt ændret i forhold til angivne oplysninger fra kunden, offentlige registre og måleværktøjer på internettet, er AlgeNord ikke bundet af tilbudsprisen og dermed ej heller ordrebekræftelsen. Vilkår for væsentlige ændringer i omfang og areal, i forhold til forudgående opmåling via kunden,  offentlige registre og måleværktøjer på internettet, fremgår under de respektive serviceydelser i disse handelsbetingelser.

Det er vigtigt at understrege, at din ordrebekræftelse fungerer, som et aftalt estimat af omfanget, vurderet efter bedste evne (på offentlige registre og måleværktøjer på internettet). Ønsker du en eksakt pris før vi udfører arbejdet, er du altid velkommen til at få besigtiget omfanget og opmålt dit areal, før datoen for udførelsen.

2. AlgeNords ydelser og priser

AlgeNords serviceydelser omfatter kun de, i tilbuddet specificerede produkter og serviceydelser.
AlgeNord forpligter sig, i nærværende handelsbetingelser samt eventuelt specielt indgået aftalevilkår, til at levere vores serviceydelser af sædvanlig god kvalitet herunder imprægnering, sand og alge-produkter mv.
Vores vejledende priser kan ses på vores hjemmeside, samt ved rekvirering af et uforpligtende tilbud på en pågældende ydelse. Vi forbeholder os retten til at regulere samt føre tilbud og kampagner efter dansk lovgivning. Alle vejledende priser er opgivet i danske kroner.

3. Dato og tidspunkt for udførelse

I forbindelse med din ordrebekræftelse aftales en passende dato for arbejdets udførsel og et tidsrum for, hvornår vi forventer at ankomme hos dig. Det skal dog understreges at ingen af vores opgaver er ens, hvorfor et præcist tidspunkt kan være svært at aftale. Vi giver derfor et tidsinterval på, hvornår vi forventer at ankomme den pågældende dato f.eks. mellem kl. 10-12. Aftaler vi en dato med opstart fra morgenstunden, vil vi ankomme mellem kl. 07-07:30.

Skulle der opstå en akut forhindring, eksempelvis dårligt vejr, sygdom eller anden form for uset forhindring, vil vi kontakte dig hurtigst muligt for at finde en passende løsning og eventuelt en ny tid.

4. Aflysning eller ændring af aftaletidspunkt

I takt med at vi allokerer ressourcer til planlægning og medarbejderkoordinering, er indgået aftaler bindende. Ønsker du at aflyse din tid opkræves et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af, hvornår det gøres:

Aflysning efter accept af tilbud  495 kr. inkl. moms
Aflysning mellem 2 – 5 dage før aftaletidspunktet 795 kr. inkl. moms
Aflysning mellem 1 – 2 dage før aftaletidspunktet 1895 kr. inkl. moms
Aflysning på dagen for aftaletidspunktet 2495 kr. inkl. moms

Ønsker du at ændre aftaletidspunktet ved at rykke aftalen til en anden dag, kan dette frit gøres senest 7 dage før aftaletidspunktet. Ønsker du at rykke aftalen med kort varsel, er følgende gebyr gældende:

Ryk aftale senest 7 dage før aftaletidspunktet Gratis
Ryk aftale mellem 2 – 7 dage før aftaletidspunktet 295 kr. inkl. moms
Ryk aftale mellem 1 – 2 dage før aftaletidspunktet 895 kr. inkl. moms
Ryk aftale på dagen for aftaletidspunktet 1495 kr. inkl. moms

Du kan aflyse eller ændre aftaletidspunktet ved at kontakte os pr. telefon (9119 1991) eller mail (kontakt@algenord.dk) i normal åbningstid

5. Betaling

Hos AlgeNord kan du betale din faktura, som normalvis tilsendes via e-mail, på nedenstående måder. Vores normale betalingsbetingelser (Netto 8 dage) er anført på din faktura og er gældende medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at inddrive og rykke for vores udestående efter dansk lovgivning. Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Betaling via FI-Kode:
Du modtager vores faktura på din e-mail hvoraf beløb, betalingsfrist, ordredetaljer samt FI-koden (elektronisk betalingskode) fremgår. Du indtaster FI-koden ved betalingen samt beløbet inkl. moms, hvorefter vi automatisk registrerer din indbetaling.

Betaling via bankoverførsel
Ønsker du at lave en direkte bankoverførsel, skal dette gøres til nedenstående bankoplysninger. Fakturanummer bedes anført i beskrivelsen på overførslen.
Bank: Danske Bank
Registreringsnummer: 3409
Kontonummer: 11630111

Ved betaling via bankoverførsel fra udlandet benyttes følgende bankoplysninger i tillæg til ovenstående:
IBAN: DK2630000011630111
SWIFT: DABADKKK

Betaling kontant
Det er ikke muligt at betale kontakt. Vi henviser til at betale via din bank.

Såfremt vi skal sende din faktura med brev pålægges et gebyr på 50 kr. for porto og administration.

Miljøtillæg
Vi påfører et miljøtillæg på 60 kr. pr. ordre. Det dækker over svingende brændstof og energipriser, samt miljøkrav fra miljøstyrelsen for korrekt brug og håndtering af produkter.

Serviceplan
Ved tegning af AlgeNords Serviceplan for årlig vedligeholdelse, skal du som kunde betale efter vores normale betalingsbetingelser.
Du skal være opmærksom på, at hvis du ønsker afmelde din Serviceplan, skal det ske skriftligt på kontakt@algenord.dk inden den 31 December året forinden næste planlagte service. Overholdes tidsfristen ikke opkræves et gebyr på 695 kr. inkl. moms.

Flerårige aftaler
Ved aftaler der strækker sig over flere år, forbeholder vi os retten til at foretage prisændringer. Prisændringer vil blive varslet senest en måned før disse træder i kraft. Eventuelle prisændringer varsels på e-mail.

Fakturaer over 100.000 kr. inkl. moms.
Ved projekter og underleverancer, der beløber sig til over 100.000 kr. inkl. moms (80.000 kr. ekskl. moms.) gælder det at 20% af det samlet beløb betales forud ved accept af tilbuddet. De resterende 80% betales ved færdigmelding, med udgangspunkt i vores betalingsbetingelser i nærværende betingelser.

6. Ansvar og forsikring

AlgeNord er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab og skader af nogen art. AlgeNords erstatningsansvar er begrænset til den pris, du som kunde betaler for serviceydelsen. I nærværende betingelser udspecificeres vilkår om erstatningsansvar, indsigelser og andre øvrige vilkår i punkt 11. Denne udspecificering er et tillæg til punkterne 1-10.

Det fremhæves særskilt at AlgeNord ikke er ansvarlige for skadedyrsangreb, vejrforhold, force major eller lignende uforudsete hændelser.

Såfremt vi står i en situation, som indebærer inddragelse af forsikring, er det som udgangspunkt din indbo eller bygningsforsikring, som er det første kontaktpunkt for dig.

Får du afslag hos din forsikring, er der mulighed for at benytte vores virksomhedsforsikring.
Såfremt vores virksomhedsforsikring skal benyttes, skal følgende tilsendes skriftligt på kontakt@algenord.dk: En skadesanmeldelse, Afslag for egen forsikring, Dokumentation for skaden og Kravet.

7. Reklamation

Der ydes reklamationsret i henhold til købelovens regler. Reklamation forudsætter altid skriftlig dokumentation, der tilsendes på kontakt@algenord.dk.
Alle reklamationer skal ske inden for rimelig tid, hvilket er udspecificeret i nærværende betingelser under pågældende serviceydelse i punkt 11.

8. Fortrydelsesret

Du har som kunde 14 dages fortrydelsesret på køb af vores serviceydelser, gældende fra datoen for din accept af tilbud. Såfremt du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du meddele dette skriftligt på kontakt@algenord.dk.

Du kan ved bestilling udtrykkeligt anmode os om at udføre arbejdet inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvilket vi vil forsøge at efterkomme. Såfremt du anmoder os om at foretage vores arbejde inden udløbet af fortrydelsesfristen, accepterer du som kunde samtidig, at fortrydelsesretten bortfalder og gældende vilkår i nærværende betingelser om aflysning, rykning af opgaven mv. indtræder.

9. Privatlivspolitik og Behandling af personoplysninger

Du finder vores Privatlivspolitik her på vores hjemmeside.

10. Klage, lovvalg og værneting

Ønsker du at klage, skal alle klager sendes skriftligt på kontakt@algenord.dk.

Eventuelle tvister mellem parterne, der udspringer af eller i relation til et køb af serviceydelserne, der reguleres af nærværende handelsbetingelser, er udelukkende undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

11. Udspecificering af betingelser på serviceydelser

11 A. Fliserens

Gennemgang og kontrolopmåling af areal før opstart

Før arbejdet påbegyndes, foretages en gennemgang og kontrolopmåling af arealet på fliserne, samt eventuelt andre overflader afhængig af din ordre. Er du ikke hjemme på dagen, hvor arbejdet udføres er det vigtigt, at du er til rådighed på telefonen.

Fakturering tager altid udgangspunkt i kontrolopmåling (medmindre andet er udtrykkeligt aftalt på forhånd), så din faktura afspejler det faktiske antal kvadratmeter – hverken mere eller mindre. Vi har dog en mindstepris svarende til 40 kvadratmeter plus en opstartspris. Vores normale priser følger omfanget og beregnes pr. kvadratmeter plus en opstartspris.

Det er vigtigt at understrege, at din ordrebekræftelse fungerer, som et aftalt estimat af opgavens omfang, der er vurderet efter bedste evne. Ønsker du en eksakt pris, før vi udfører arbejdet, er du altid velkommen til at få opmålt dit areal og samlet omfang ved en besigtigelse, før datoen for udførelsen.

Viser vores kontrolopmåling og gennemgang, på dagen for udførelse, op til 10 kvadratmeter mere end det estimerede areal og/eller ekstra omfang anført på din ordrebekræftelse, vil følgende være gældende:
– Vi påbegynder arbejdet med det samme uden din forhåndsgodkendelse, på op til 10 kvadratmeter og/eller anden form for yderligere arbejdsomfang f.eks. uforudset fremkommelighed, kanter, stensætning eller lignende merarbejde, der er konstateret ved gennemgang og kontrolopmåling.
– Vi tilføjer ekstra kvadratmeter (op til 10 kvm.) og/eller yderligere arbejdsomfang på din faktura uden din forhåndsgodkendelse (maks. 1500 kr. inkl. moms).
– Vi vil maks. tilføje 1500 kr. inkl. moms på din faktura for merarbejde, i form af et yderligere arbejdsomfang og/eller ekstra kvadratmeter på op til 10 kvm. uden din forhåndsgodkendelse.

Konstateres det ved kontrolopmåling og gennemgang, at der er merarbejde og/eller over 10 kvadratmeter mere end det estimerede areal på din ordrebekræftelse, for et beløb svarende til over 1500 kr. inkl. moms, vil vilkårene for udførelse følge nedenstående vilkår:
– Vi kontakter dig pr. telefon og oplyser dig om resultatet for vores kontrolopmåling og gennemgang og hvad dine muligheder er, for at få det hele med (pris og varighed).
– Vi beregner en pris på de resterende kvadratmeter og/eller det yderligere omfang, med udgangspunkt i vores kvadratmeterpris samt eventuelle tillæg for fremkommelighed, kanter, stensætning eller lignende merarbejde, der er konstateret ved kontrolopmåling.
– Såfremt du ikke ønsker, at vi tager de ekstra kvadratmeter og/eller omfang med, udføres arbejdet svarende til det, der er aftalt ifølge din ordrebekræftelse.
– Skulle de ekstra kvadratmeter og eller yderligere omfang, i forhold til din ordrebekræftelse, give anledning til at du aflyser alt arbejdet, gælder vores vilkår for aflysning på dagen.

Viser kontrolopmålingen et mindre antal kvadratmeter og/eller omfang end først antaget i din ordrebekræftelse, påbegynder vi arbejdet uden yderligere kommentarer.

Dette skal du på forhånd sørge for ved en Fliserens

Forud for vores aftale er der en række ting, du skal have styr på, inden vi kommer på den aftalte dag. Det gælder følgende:
– Adgang til arealet (Der kan aftales nærmere omkring, port, koder, nøgle eller lignende forud for arbejdet).
– Adgang til vand enten via en udendørs vandhane eller alternativt vandhane indefra (Vi har selv udstyr til opkobling på alle gængse danske vandforsyninger).
– Parkering er tæt ved arealet og vandforsyning (Inden for 50 meter er optimalt).
– Arealet skal være ryddet for krukker, møbler, biler, dyr og lignende (alt skal rykkes mindst 10 meter væk fra arealet hvis muligt).
– Store mængder ukrudt, bevoksning og græs skal fjernes.
– Vandtryk på vandforsyningen må ikke være dårlig (minimum 15 Liter pr. min.).

15 års garanti mod flisepest og dybdegående lav

Hos AlgeNord tilbyder vi 15 års garanti mod flisepest og dybdegående lav. Garantien på dette er gældende, når dine fliser som minimum har fået; rensning, skumbehandling samt imprægnering og såfremt du har en aktiv serviceplan hos AlgeNord indeholdende en årlig servicebehandling af fliserne.

En serviceplan består af en årlig servicebehandling, bestående af en skumbehandling (algebehandling), hvor vi påfører produktet Neutralon på dine fliser. Det er en selvvirkende algevæske, godkendt til formålet af Miljøstyrelsen, som i skumform sprøjtes ud på dit fliseareal. På den måde sikres dine fliser imod uønsket flisepest og dybdegående lav.

Resultatet af en servicebehandling kan ikke ses umiddelbart efter selve besøget, da produktet har en indvirkningstid der strækker sig over 1-4 uger og op til 6-9 måneder.

Prisen for en årlig servicebehandling på din fliser starter fra 950 kr. inkl. moms og beregnes på baggrund af dit fliseareal. Beløbet er aftalt og accepteret på forhånd af dig og udføres enten i forår (Februar, Marts eller April) eller efterår (August, September eller Oktober).

Ønsker du at afmelde din serviceplan skal det ske skriftligt på kontakt@algenord.dk inden den 31 December året forinden næste service ellers opkræves et gebyr på 695 kr. inkl. moms.

Har du spørgsmål til din serviceplan, kan vi kontaktes i normal åbningstid på telefon eller mail.

Erstatningsansvar, indsigelser og vilkår ved Fliserens

Følgende vilkår vil til enhver tid gøre sig gældende ved fliserens hos AlgeNord:

1. Indsigelse ved fliserens

Har du indsigelser på den udførte rensning, gælder det, at vi skal have besked inden at evt. påføring af imprægnering og fejning af fugesand/stenmel finder sted. Skal du ikke have fejet fugesand/stenmel eller påført imprægnering, er det gældende, at vi skal have besked senest 48 timer efter rensningen har fundet sted.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser. Vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt i henhold til vores øvrige planlægning.

2. Indsigelse ved fejning af fugesand/stenmel

Har du indsigelse på fejning af fugesand/stenmel, gør det sig gældende at vi skal have besked inden for 48 timer efter udførelsen.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser. Vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt i henhold til vores øvrige planlægning.

Vi gør opmærksom på at der i forbindelse med fejning af fugesand/stenmel, er risiko for, at fugesand/stenmel kan synke/tætne i forbindelse med førstkommende regnvejr. Det vil til enhver tid være dit eget ansvar, at supplere fugesand/stenmel, samt feje efter.

3. Indsigelse ved påføring af imprægnering

Har du indsigelse i forbindelse med påføring af imprægnering, gør det sig gældende, at vi skal have besked inden for 48 timer efter udførelsen.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser. Vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt i henhold til vores øvrige planlægning.

4. Flisernes tilstand efter rensning

Vores fremgangsmåde ved en skånsom mekanisk rensning påvirker og/eller ødelægger ikke en sund flise. Over tid kan porøsiteten på fliser godt forværres f.eks. som følge af slid, påvirkning af frost og generelt af alderen for materialet. Derudover ses eventuelle frostsprængninger og revner lettere på en afrenset flise da snavs, alger og flisepest fjernes ved afrensningen. Ligeledes vil en porøs mineralsk overflade kunne identificeres efter en mekanisk afrensning.
Vi tager ikke ansvar for revner, frostsprængninger eller anden form for påstået ødelæggelse af fliser, belægningssten og andre overflader i tilknytning efter en mekanisk afrensning. Vi anbefaler til enhver tid at få fejet fugesand samt påført af imprægnering.

5. Ukrudt, græs eller anden bevoksning efter rensning

I forbindelse med vores rensning fjerner vi størstedelen af ukrudt, græs og anden bevoksning mellem fliserne (i fugerne), men vi kan ikke garantere at alt er væk. Kanter ved græs trimmes på bedste vis. Du skal selv fjerne større mængder græs, mos eller anden for bevoksning fra arealet inden dato for opstart.

Vi tager ligeledes forbehold for sort lav (sorte prikker indgroet i flisen), som ikke med garanti kan fjernes ved mekanisk rensning.

6. Pletter, farveforskel og misfarvning på fliser

Er der pletter på dine fliser i form af kørespor, rust, olie, maling, fuglelort, kalkudtræk, salpeterudtræk eller øvrig misfarvning, kan vi ikke garantere at en mekanisk rensning fjerner disse. Ej heller kan vi stilles til ansvar for manglende fjernelse af pletter og misfarvning. Derudover gøres der opmærksom på, at der efter rensning er sandsynlighed for, at gamle pletter bliver synlige – dette kan vi ikke stilles til ansvar for.

Misfarvning og/eller farveforskel i forbindelse med udhæng, carport eller lignende kan skyldes at overfladen ikke udsættes for samme slitage. Dette vil der være risiko forbliver synligt i forbindelse med rensning. Ligeledes kan selve overfladen på flisen være af forskellig udseende på baggrund af denne slitage. Misfarvning og/eller farveforskelle i denne forbindelse, kan vi ikke stilles til ansvar for.

7. Tilstoppet afløb, dræn eller kloak

I forbindelse med rensning fjernes skidt og snavs, samt delvist ukrudt, mos og andet fra fugerne mellem fliserne. Vi opsamler altid dette og tager med os på genbrugspladsen. Da vi benytter vand til rensningen, må det forventes at vandet løber i kloakering/dræn/afløb som følge heraf. Det vil normalvis ikke være et problem, men vi tager forbehold for at særlig udsatte dræn/kloakering/afløb kan tilstoppe, som følge af vandafledningen. Disse eventuelle tilstopninger kan vi ikke stilles til ansvar for, ej heller tømning, slamsugning eller anden form for udbedring.

8. Rydning af areal inden opstart

Du har ansvaret for at rydde/rykke alle ting fra arealet inden vi ankommer. Dette gælder krukker, havemøbler, grill, biler, dyr og lignende. Vi anbefaler at disse ting rykkes minimum 10 meter væk fra arealet, der skal renses.
Har du ikke kan/har ryddet arealet, kan vi være behjælpelige med at rydde det for en merpris på 800 kr. inkl. moms pr. påbegyndt time.

9. Ustabil og/eller udskridning af belægning

I takt med flisebelægninger udsættes for regnskyl, rodnet, kørsel og anden belastning, vil der med tiden sandsynligvis opstå sektioner som skrider og/eller bliver mere ustabile. Når vi foretager en rensning fjernes fyld i fugerne mellem fliserne og dette vil synliggøre udskridning, samt give midlertidig ustabilitet. Vi fraråder alt færdsel på belægningen såfremt, der ikke er fejet fugesand. Vi anbefaler til enhver tid at få fejet fugesand på belægningen efter rensning. Ligeledes kan vi ikke holdes til ansvar for udskridning, ustabilitet eller anden form for påvirkning på belægningen.

10. Nedvask af tilstødende overflader samt facade

I forbindelse med rensningen kan facader, hegn og andre tilstødende overflader blive ramt af mudder, skidt og snavs mv. fra f.eks. oprensning af fuger mellem fliserne. Vi gør os umage for, at dette sker i mindst muligt omfang og vasker naturligvis altid overfladerne af med lavt tryk i forbindelse med arbejdet. Der vil dog kunne sætte sig sandkorn og snavs, som er særligt synligt på tørre sorte overflader, men som er svært at se, når det er vådt. Vores erfaring er, at det er væk efter et par regnskyl.

På facader med frostsprængninger, skaller og/eller luft bagved malingen kan der være risiko for, at malingen falder af. Afskalning eller anden form for ødelæggelse på facader, hegn eller andre tilstødende overflader kan vi ikke stilles til ansvar for.

11. Træk af vandslanger indefra

I tilfælde hvor vi ikke kan koble os på udendørs vandforsyning, vil vi tilkoble os et indendørs vandudtag f.eks. vandhane, blandingsbatteri eller lignende i køkken eller på badeværelse. Der vil i denne forbindelse føres vandslange indendørs, hvor vand, skidt og snavs vil kunne dryppe eller på anden vis tilsvine. Det er dit ansvar at afdække og/eller rydde, således vi kan føre vandslangen på forsvarlig vis. Skulle der være vand, snavs eller anden tilsvining, er det ikke noget vi kan drages til ansvar for. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for ridser eller skader på inventar, gulv og lignende overflader.

Ved opkobling på indendørs vandforsyning, kan der være tilfælde hvor pakningen på vandhanen efter brug er utæt. Dette skyldes en mørnet pakning og det kan vi ikke drages til ansvar for. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for eventuelle problemer med vandforsyningen efter rensning.

12. Vand, elektricitet og rækkevidde

I forbindelse med vores arbejde tilkobler vi os din vandforsyning enten udendørs eller indendørs. Alle omkostninger til vand afholdes af dig som kunde.
Vi trækker vandslanger fra din vandforsyning til vores bil, hvor vores renseudstyr er fastmonteret. Vi har typisk maks. 50 meter vandslange og 50 meter trykslange, hvorfor det er nødvendigt at vi har rækkevidde til dit areal herfra. Har du længere afstand, er det vigtigt du informere os herom, da vi så har behov for ekstra vand- og trykslanger til arbejdet.
I enkelte tilfælde har vi behov for at tilkoble os til elektricitet hos dig. Alle omkostninger til elektricitet afholdes af dig som kunde. Det er vigtigt at du giver besked, såfremt der ikke er elektricitet til rådighed.

13. Pool

Skal vi rense belægningen ved pool tages der hensyn til, at affald i så vidt muligt omfang ikke havner i poolen – der kan dog ikke garanteres for, at noget af det opskyllede affald ikke havner heri. Det er på eget ansvar at rengøre poolen efter rensning. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for eventuelle skader eller udskiftning af filtre, pool liner, dæksler eller lignende på eller omkring pool.

14. Fugesand, stenmel og imprægnering

Efter rensning og skumbehandling anbefales det at få påført imprægnering, samt fejet fugesand eller stenmel. Vi udfører typisk imprægnering og fejning af fugesand/stenmel dagen efter rensning eller hurtigst muligt derefter (såfremt belægningen er tør).
Imprægnering påføres med sprøjte og må ikke betrædes før det er tørret ind. Fugesand og stenmel fejes med rund hånd i fugerne mellem fliserne. Det vil være sandsynligt, at du skal feje efter. Vurderes det at der er sandsynlighed for at det synker meget, ligger vi ekstra poser fugesand/stenmel til dig i forbindelse med vi fejer. Vi anbefaler at benytte stenmel på rådhusbelægninger og belægninger hvor chaussesten indgår.

15. Vandskader og indtrængende vand

I forbindelse med vores arbejde benyttes der vand på vandrette og lodrette overflader f.eks. fliser, facade, hegn mv. Du skal derfor være sikker på, at der ikke er utætheder i umiddelbar forbindelse med, hvor rensningen foregår f.eks. skure, vinduer, døre og trapper. Vi kan ikke stilles til ansvar for vandskader og følgevirkninger for indtrængende vand eller andre skader i den forbindelse.

Ligeledes gælder det, at du skal sikre elektronik f.eks. kameraovervågning, robotplæneklipper-station, udendørs EL kontakter og lignende mod vand. Vi kan ikke stilles til ansvar for ødelagt elektronik eller andre genstande, som ikke tåler vand.
Vi anbefaler, at du afdækker med plastik og gør os særlig opmærksomme på eventuelle genstande, der ikke tåler vand. Vi er naturligvis meget opmærksomme og benytter sund fornuft ved brug af vand.

11 B. Træterrasserens

Gennemgang og kontrolopmåling af areal før opstart

Før arbejdet påbegyndes foretages en gennemgang og kontrolopmåling af arealet samt andre eventuelle overflader afhængig af din ordre. Er du ikke hjemme den pågældende dag, hvor arbejdet udføres, er det vigtigt at du er til rådighed på telefonen.

Fakturering tager altid udgangspunkt i kontrolopmåling (med mindre andet er aftalt på forhånd), så din faktura afspejler det faktiske antal kvadratmeter – hverken mere eller mindre. Vi har dog en mindstepris svarende til 40 kvadratmeter plus en opstartspris. Vores normale priser følger omfanget og beregnes pr. kvadratmeter plus en opstartspris.

Det er vigtigt at understrege at din ordrebekræftelse fungerer, som et aftalt estimat af omfanget der er vurderet efter bedste evne. Ønsker du en eksakt pris før vi udfører arbejdet, er du altid velkommen til at få målt dit areal og samlet omfang ved en besigtigelse før datoen for udførelsen.

Viser vores kontrolopmåling og gennemgang på dagen for udførelse op til 10 kvadratmeter mere end det estimerede areal og/eller omfang på din ordrebekræftelse vil følgende være gældende:
Vi påbegynder arbejdet med det samme uden din forhåndsgodkendelse på op til 10 kvadratmeter og/eller anden form for yderlig arbejdsomfang f.eks uforudset fremkommelighed, kanter eller lignende merarbejde der er konstateret ved gennemgang og kontrolopmåling.
Vi tilføjer ekstra kvadratmeter (op til 10 kvm.) og/eller yderlig arbejdsomfang på din faktura uden din forhåndsgodkendelse (maks 1500 kr. inkl. moms).
Vi vil maks tilføje 1500 kr. inkl. moms på din faktura for merarbejde i form af et yderligt arbejdsomfang og/eller ekstra kvadratmeter på op til 10 kvm. uden din forhåndsgodkendelse.
Konstateres det ved kontrolopmåling og gennemgang at der er merarbejde for et beløb svarende til over 1500 kr. inkl. moms, vil vilkårene for udførelse følge nedenstående vilkår svarende til der skulle være kvadratmeter og/eller omfang over 10 kvadratmeter mere end det estimerede areal på din ordrebekræftelse.

Viser vores kontrolopmåling og gennemgang på dagen for udførelse 10 kvadratmeter eller mere end det estimerede areal og/eller omfang på din ordrebekræftelse vil følgende være gældende:
Vi kontakter dig pr. telefon og oplyser dig om resultatet for vores kontrolopmåling og hvad dine muligheder er for at få det hele med (pris og varighed).
Vi beregner en pris på de resterende kvadratmeter eller yderlig omfang med udgangspunkt i vores kvadratmeterpris samt eventuelt tillæg for fremkommelighed, kanter eller lignende merarbejde der er konstateret ved kontrolopmåling.
Såfremt du ikke ønsker at vi tager de resterende ekstra kvadratmeter og/eller omfang med, i forhold til din ordrebekræftelse, udføres arbejdet svarende til det der er aftalt på din ordrebekræftelse.
Skulle de ekstra kvadratmeter og eller yderlig omfang, i forhold til din ordrebekræftelse, give anledning til at du aflyser alt arbejdet gælder vores vilkår for aflysning på dagen.

Viser kontrolopmålingen et mindre antal kvadratmeter og/eller omfang end først antaget i din ordrebekræftelse, påbegynder vi arbejdet uden yderligere kommentarer.

Dette skal du på forhånd sørge for ved rensning af træterrasser

Forud for vores aftale er der en række ting, du skal have styr på inden vi kommer på den aftalte dag. Det gælder følgende:
– Adgang til arealet (Der kan aftales nærmere omkring, port, koder, nøgle eller lignende forud for arbejdet).
– Adgang til vand enten via en udendørs vandhane eller alternativt vandhane indefra (Vi har selv udstyr til opkobling på alle gængse danske vandforsyninger).
– Parkering er tæt ved arealet og vandforsyning (Inden for ca. 50 meter er optimalt).
– Arealet skal være ryddet for krukker, møbler, biler, dyr og lignende (alt skal rykkes mindst 10 meter væk fra arealet hvis muligt).
– Vandtryk på vandforsyningen må ikke være dårlig (minimum 15 Liter pr. min.).

Erstatningsansvar, indsigelser og vilkår ved rensning af træterrasser

Følgende vilkår vil til enhver tid gøre sig gældende ved rensning af træterrasser hos AlgeNord:

1. Indsigelse ved rensning

Har du indsigelser på den udførte rensning, gør det sig gældende at vi skal have besked inden evt. let overfladeslibning og/eller påføring af imprægnering finder sted. Skal du ikke have let overfladeslibning og/eller påføring af imprægnering er det gældende at vi skal have besked inden for 48 timer efter rensningen har fundet sted.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser, vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt og hvad der passer i vores kalender.

2. Indsigelse ved let overfladeslibning

Har du indsigelse på let overfladeslibning, gør det sig gældende at vi skal have besked inden for 48 timer efter udførelsen.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser, vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt og hvad der passer i vores kalender.

Vi gør opmærksom på at der i forbindelse med en let overfladeslibning udelukkende slibes vandrette overflader.

3. Indsigelse ved påføring af imprægnering

Har du indsigelse i forbindelse med påføring af imprægnering, gør det sig gældende at vi skal have besked inden for 48 timer efter udførelsen.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser, vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt og hvad der passer i vores kalender.

4. Træterrassens tilstand efter rensning

Vores fremgangsmåde ved en skånsom mekanisk rensning påvirker og/eller ødelægger ikke en sund træterrasse. Vi benytter vores professionelle renseudstyr hvor vandtryk, dysestørrelse og vandmængde kan justeres således at træet renses skånsomt. Ved rensning er det udelukkende overfladen på træet som renses. Alt træ arter sig på forskellig vis afhængig af træsort og ældning, træ vil med tiden mørne og blive blødere. Vi kan ikke stilles til ansvar påvirkelse eller ødelæggelse af træet i forbindelse med rensning ved ældning eller anden form for mørning.

Resultatet og træterrassens tilstand efter rensning tager udgangspunkt i træets tilstand før rensningen. Er der konstateret råd eller på anden vis en dårlig stand på træet, kan vi ikke garanteres for resultatet. Ligeledes kan vi ikke garanterer at knaster, propper og lignende forbliver i træet efter rensning.

Vi gør opmærksom på at en rensning ikke kan sammenlignes med slibning eller afhøvling. Vi kan derfor ikke garantere for en ensartethed ved rensning.

5. Pletter, farveforskel og misfarvning på træterrasser

Er der pletter på træterrassen i form af rust, olie, maling, fulgelort eller anden misfarvning, kan vi ikke garantere at en mekanisk rensning fjerner disse. Ej heller kan vi stilles til ansvar for manglende fjerning af pletter og misfarvning. Derudover gøres der opmærksom på at der efter rensning er sandsynlighed for at gamle pletter bliver synlige – dette kan vi ikke stille til ansvar for.

Misfarvning og/eller farveforskel i forbindelse med udhæng eller lignende skyldes at overfladen ikke udsættes for samme slitage. Dette vil der være risiko forbliver synligt i forbindelse med rensning. Ligeledes kan selve overfladen på træet være af forskellig udseende på baggrund af denne slitage. Misfarvning og/eller farveforskelle i denne forbindelse kan vi ikke stilles til ansvar for.

Med udgangspunkt i at træ er et organisk materiale vil farvespil, ældning og misfarvning være forventeligt ved en rensning. Vi tager ikke ansvar for farveforskelle, misfarvning og pletter i som følge af rensning.

6. Træet kan rejse sig ved rensning

Rensning på træterrasser kan medføre at de øverste træfibrene rejser sig ligeledes kan revner, splinter og en ru overflade forekomme, dette kan vi ikke stilles til ansvar for, da alle træterrasser er forskellige.

Vi anbefaler at du tilkøber en let overfladeslibning til at afhjælpe eventuelle rejste træfibre, revner, splinter eller på anden vis en ru overflade. Der garanteres ikke for et fuldkomment resultat ved en let overfladeslibning, ej heller for at splinter, revner og lignende fjernes.

Du er velkommen til at få en uforpligtende prøverens, for at se resultatet for en rensning på din træterrasse. Prøverens aftales særskilt og kan ikke gøres på aftale-dagen.

7. Rensning ved tidligere efterbehandling på træterrasse

Er din træterrasse behandlet med olie, maling, træbeskyttelse eller anden form for efterbehandling, vil dette være i træet og muligvis have indflydelse på resultatet for en rensning. Vi garanterer ikke for resultatet ved rensning af træterrasser som tidligere er efterbehandlet med olie, træbeskyttelse, maling eller lignende produkter.

8. Tilstoppet afløb, dræn eller kloak

I forbindelse med rensning fjernes skidt og snavs, mos og andet fra træterrassen. Vi opsamler altid dette og tager med os på genbrugspladsen. Der må dog forventes i og med vi benytter vand til rensningen at vandet løber i kloakering/dræn/afløb som følge heraf. Det vil normalvis ikke være et problem, men vi tager forbehold for at særlig udsatte dræn/kloakering/afløb kan tilstoppes som følge af vandafledningen. Disse eventuelle tilstoppelser kan vi ikke stilles til ansvar for, ej heller tømning, slamsugning eller anden form for udbedring.

9. Rydning af areal inden opstart

Du har ansvaret for at rykke alle ting fra arealet inden vi ankommer. Dette gælder krukker, havemøbler, grill, biler, dyr og lignende. Vi anbefaler at disse ting rykkes minimum 10 meter væk fra arealet der skal renses.
Har du ikke ryddet arealet kan vi være behjælpelige med at rykke det for en merpris på 800 kr. inkl. moms pr. påbegyndt time.

10. Nedvask af tilstødende overflader samt facade

I forbindelse med rensningen kan facader, hegn og andre tilstødende overflader blive ramt af mudder, skidt og snavs mv. Vi gør os umage for at dette sker i mindst muligt omfang og vasker naturligvis altid overfladerne af med lavt tryk i forbindelse med arbejdet. Der vil dog kunne sætte sig sandkorn og snavs som særlig er synligt på sorte overflader når det er tørt (og svært at se når det er vådt). Vores erfaring er at det er væk efter et par regnskyl.

På facader med frostsprængninger, skaller og/eller luft bagved malingen kan der være risiko for at malingen falder af. Afskalning eller anden form for ødelæggelse på facader, hegn eller andre tilstødende overflader kan vi ikke stilles til ansvar for.

11. Træk af vandslanger indefra

I tilfælde hvor vi ikke kan koble os på udendørs vandforsyning, vil vi tilkoble os et indendørs vandudtag f.eks. vandhane, blandingsbatteri eller lignende i køkken eller på toilet. Der vil i denne forbindelse føres vandslange indendørs, hvor vand, skidt og snavs vil kunne dryppe eller på anden vis tilsvine. Det er dit ansvar at afdække og/eller rydde således vi kan føre vandslangen på forsvarlig vis. Skulle der være vand, snavs eller anden tilsvining er det ikke noget vi kan drages til ansvar for. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for ridser eller skader på gulv og lignende overflader.

Ved opkobling på indendørs vandforsyning, kan der være tilfælde hvor pakningen på vandhanen efter brug er utæt. Dette skyldes en mørnet pakning og det kan vi ikke drages til ansvar for. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for eventuelle problemer med vandforsyningen efter rensning.

12. Vand, elektricitet og rækkevidde

I forbindelse med vores arbejde tilkobler vi os din vandforsyning enten udendørs eller indendørs. Alle omkostninger til vand afholdes af dig som kunde.
Vi trækker vandslanger fra din vandforsyning til vores bil, hvor vores renseudstyr er fastmonteret. Vi har typisk maks 50 meter vandslange og 50 meter trykslange, hvorfor det er nødvendige at vi har rækkevidde til dit areal herfra. Har du længere afstand er det vigtigt du informere os herom, da vi så har behov for ekstra vand- og trykslanger til arbejdet.
I enkelte tilfælde har vi behov for at tilkoble os til elektricitet hos dig. Alle omkostninger til elektricitet afholdes af dig som kunde. Det er vigtigt at du giver besked såfremt der ikke er elektricitet til rådighed.

13. Pool

Skal vi rense træterrasse ved pool tages der hensyn til at affald i så vidt muligt omfang ikke havner i poolen – det kan der dog ikke garanteres for. Det er på eget ansvar at rengøre poolen efter rensning. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for eventuelle skader eller udskiftning af filtre, pool linjer, dæksler eller lignende på eller omkring pool.

14. Vandskader og indtrængende vand

I forbindelse med vores arbejde benyttes der vand på vandrette og lodrette overflade f.eks. fliser, facade, hegn mv. Du skal derfor være sikker på at der ikke er utætheder i umiddelbart forbindelse hvor rensningen foregår f.eks. skure, vinduer, døre og trapper. Vi kan ikke stilles til ansvar for vandskader og følgevirkninger for indtrængende vand eller andre skader i den forbindelse.

Ligeledes gælder det at du skal sikre elektronik f.eks kameraovervågning, robotplæneklipper-station, udendørs EL kontakter og lignende mod vand. Vi kan ikke stilles til ansvar for ødelagt elektronik eller anden form for genstande, som ikke tåler vand.
Vi anbefaler at du afdækker med plastik og gør os særlig opmærksomme på eventuelle genstande. Vi er naturligvis meget opmærksomme og benytter sund fornuft ved brug af vand.

11 C. Tagbehandling

Bemærk: Tagbehandling indeholder algebehandling af tag, tagrens, tagmaling og imprægnering.

Gennemgang og kontrolopmåling af areal før opstart

Før arbejdet påbegyndes foretages en gennemgang og kontrolopmåling af arealet samt andre eventuelle overflader afhængig af din ordre. Er du ikke hjemme den pågældende dag, hvor arbejdet udføres, er det vigtigt at du er til rådighed på telefonen.

Fakturering tager altid udgangspunkt i kontrolopmåling (med mindre andet er aftalt på forhånd), så din faktura afspejler det faktiske antal kvadratmeter – hverken mere eller mindre. Vi har dog en mindstepris svarende til 950 kr. inkl. moms plus evt. spildevands opsamling. Vores normale priser følger omfanget og beregnes ud fra tagfladens kvadratmeter.

Det er vigtigt at understrege at din ordrebekræftelse fungerer, som et aftalt estimat af omfanget der er vurderet efter bedste evne. Ønsker du en eksakt pris før vi udfører arbejdet, er du altid velkommen til at få målt dit areal og samlet omfang ved en besigtigelse før datoen for udførelsen.

Viser vores kontrolopmåling og gennemgang på dagen for udførelse op til 30 kvadratmeter mere end det estimerede areal og/eller omfang på din ordrebekræftelse vil følgende være gældende:
– Vi påbegynder arbejdet med det samme uden din forhåndsgodkendelse på op til 30 kvadratmeter og/eller anden form for yderlig arbejdsomfang f.eks uforudset fremkommelighed, kanter eller lignende merarbejde der er konstateret ved gennemgang og kontrolopmåling.
– Vi tilføjer ekstra kvadratmeter (op til 30 kvm.) og/eller yderlig arbejdsomfang på din faktura uden din forhåndsgodkendelse (maks 1500 kr. inkl. moms).
– Vi vil maks tilføje 1500 kr. inkl. moms på din faktura for merarbejde i form af et yderligt arbejdsomfang og/eller ekstra kvadratmeter på op til 30 kvm. uden din forhåndsgodkendelse.
– Konstateres det ved kontrolopmåling og gennemgang at der er merarbejde for et beløb svarende til over 1500 kr. inkl. moms, vil vilkårene for udførelse følge nedenstående vilkår svarende til der skulle være kvadratmeter og/eller omfang over 30 kvadratmeter mere end det estimerede areal på din ordrebekræftelse.

Viser vores kontrolopmåling og gennemgang på dagen for udførelse 30 kvadratmeter eller mere end det estimerede areal og/eller omfang på din ordrebekræftelse vil følgende være gældende:
– Vi kontakter dig pr. telefon og oplyser dig om resultatet for vores kontrolopmåling og hvad dine muligheder er for at få det hele med (pris og varighed).
– Vi beregner en pris på de resterende kvadratmeter eller yderlig omfang med udgangspunkt i vores kvadratmeterpris samt eventuelt tillæg for fremkommelighed, kanter eller lignende merarbejde der er konstateret ved kontrolopmåling.
– Såfremt du ikke ønsker at vi tager de resterende ekstra kvadratmeter og/eller omfang med, i forhold til din ordrebekræftelse, udføres arbejdet svarende til det der er aftalt på din ordrebekræftelse.
– Skulle de ekstra kvadratmeter og eller yderlig omfang, i forhold til din ordrebekræftelse, give anledning til at du aflyser alt arbejdet gælder vores vilkår for aflysning på dagen.

Viser kontrolopmålingen et mindre antal kvadratmeter og/eller omfang end først antaget i din ordrebekræftelse, påbegynder vi arbejdet uden yderligere kommentarer.

Dette skal du på forhånd sørge for ved tagbehandling

Forud for vores aftale er der en række ting, du skal have styr på inden vi kommer på den aftalte dag. Det gælder følgende:
– Adgang til alle tagflader (Der kan aftales nærmere omkring, port, koder, nøgle eller lignende forud for arbejdet).
– Adgang til vand enten via en udendørs vandhane eller alternativt vandhane indefra (Vi har selv udstyr til opkobling på alle gængse danske vandforsyninger).
– Parkering er tæt ved arealet og vandforsyning (Inden for ca. 50 meter er optimalt).
– Gangarealet omkring taget skal være ryddet for krukker, møbler, biler, dyr og lignende (alt skal rykkes mindst 10 meter væk fra arealet hvis muligt).
– Vandtryk på vandforsyningen må ikke være dårlig (minimum 15 Liter pr. min.)
– Regnvandstønder eller anden vandopsamling fra tagrender skal frakobles (efterfølgende kan det tilkobles efter ca. 3-5 dages regnvejr).
– Giv besked på forhånd om dine tagrender forbundet til fælles kloakering eller separat kloakering.

Erstatningsansvar, indsigelser og vilkår ved tagbehandling

Følgende vilkår vil til enhver tid gøre sig gældende ved tagbehandling, herunder algebehandling af tag, tagrens, tagmaling og imprægnering hos AlgeNord:

1. Indsigelse ved Algebehandling af tag

Har du indsigelser på den udførte algebehandling af tag, gør det sig gældende at vi skal have besked efter indvirkningstiden på 1-4 uger og op til 6-9 måneder har fundet sted.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser, vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt og hvad der passer i vores kalender.

2. Indsigelse ved tagrens

Har du indsigelser på den udførte tagrens, gør det sig gældende at vi skal have besked inden evt. tagmaling og/eller påføring af imprægnering finder sted. Skal du ikke have tagmaling og/eller påføring af imprægnering er det gældende at vi skal have besked inden for 48 timer efter rensningen har fundet sted.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser, vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt og hvad der passer i vores kalender.

4. Indsigelse ved tagmaling

Har du indsigelse i forbindelse med påføring af tagmaling, gør det sig gældende at vi skal have besked inden for 48 timer efter udførelsen.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser, vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt og hvad der passer i vores kalender.

4. Indsigelse ved påføring af imprægnering

Har du indsigelse i forbindelse med påføring af imprægnering, gør det sig gældende at vi skal have besked inden for 48 timer efter udførelsen.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser, vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt og hvad der passer i vores kalender.

5. Opsamling af spildevand

I forbindelse med algebehandling af tag og tagrens skal du oplyse os om dine tagrender er forbundet med fælles kloakering eller separat kloakering. Såfremt vandafledningen fra dine tagrender går i fælles kloakering kan Neutralon algemiddel, som er godkendt af Miljøstyrelsen, gå direkte i nedløbet uden spildevandsopsamling.

Går vandafledningen i separatkloakering, er der manglende oplysning eller er der tvivl herom følger vi miljøkrav om spildevandsopsamling. Der sker ved afpropning af tagrenden og sugning fra tagrenden til vores beholder. Denne spildevandsopsamling tages der et tillæg for.

Det vil til enhver tid være dit ansvar at oplyse os om korrekt vandafledning. Vi tager ikke ansvar for eventuelle fejlinformationer.

6. Vejrforhold ved algebehandling, tagrens og tagmaling

I forbindelse med algebehandling af tag, tagmaling og tagrens er der følgende vejrmæssige forudsætninger:

Ved Algebehandling af tag må det ikke blæste for meget eller regne i perioden ved udførelse, det kan dog godt regne allerede efter ca. 30 minutter.

Ved tagmaling skal der være svag vind og ingen regn ved udførelse og resten af dagen.

Ved tagrens må det ikke blæse kraftigt. Vi kan godt lave tagrens i regnvejr.

Såfremt de vejrmæssige forhold forhindre os i at udføre arbejdet rykkes din tid for udførelse. Vi vil i denne forbindelse kontakte dig.

7. Tagets tilstand efter tagrens

Vores fremgangsmåde ved en skånsom mekanisk tagrensning påvirker og/eller ødelægger ikke et sundt tag. Vi benytter vores professionelle renseudstyr hvor vandtryk, dysestørrelse og vandmængde kan justeres således at træet renses skånsomt fra tagryg og ned mod tagrenden. Ved rensning er det udelukkende overfladen på taget som renses. Alle tagmaterialer arter sig på forskellig vis og vil med tiden mørne og blive blødere. Vi kan ikke stilles til ansvar påvirkelse eller ødelæggelse i forbindelse med tagrensning.
Resultatet og tagets tilstand efter tagrensning tager udgangspunkt i tilstanden før rensningen. Er der konstateret knækket tegl, indgroet mos eller på anden vis en dårlig stand, kan vi ikke garanteres for resultatet.

Med vores skånsomme fremgangsmåde vil der ikke være mulighed for at tagsten knækker, det skyldes frostsprængninger, nedfald eller lignende. V kan ikke stilles til ansvar for knækket tagsten eller andet tagmateriale.

8. Tage med og uden undertag

Der tages forbehold for tage med og uden undertag. Her er der risiko for vand kan trænge ind under rensningen, også selvom vores rensemetode gør at taget renses fra rygning og ned mod tagrende.

Vi kontrollere løbende loftrum ved udførsel og underretter løbende såfremt det er nødvendigt. Vi anbefaler at vi har adgang til hus og loft under arbejdet, så vi kan foretage indvendig inspektion undervejs.

Vi kan ikke stilles til ansvar for vandskader og følgevirkninger for indtrængende vand under tagrens eller andre skader i den forbindelse.

9. Pletter, farveforskel, misfarvning på taget

Er der pletter på taget form af rust, olie, maling, fulgelort eller anden misfarvning, kan vi ikke garantere at algebehandling af tag, tagrens og tagmaling fjerner disse. Ej heller kan vi stilles til ansvar for manglende fjerning af pletter og misfarvning. Derudover gøres der opmærksom på at der er sandsynlighed for at gamle pletter bliver synlige – dette kan vi ikke stille til ansvar for.

Misfarvning og/eller farveforskel i forbindelse med skorsten eller lignende skyldes at overfladen ikke udsættes for samme slitage. Dette vil der være risiko forbliver synligt. Ligeledes kan selve overfladen på taget være af forskellig udseende på baggrund af denne slitage. Misfarvning og/eller farveforskelle kan vi ikke stilles til ansvar for.

10. Tagreparationer

Skulle der være behov for at vi foretager mindre fugereparationer på tagsten eller behov for udskiftning af enkelte tagsten ville det kunne gøres undervejs i et mindre omfang. Tagsten og andre materialer til udskiftning står vi ikke for. Er der i mod vores forventning flere end 5 tagsten som skal repareres eller skiftes, kan det gøres for 560 kr. pr. time plus materialer.

11. Tilstoppet afløb, dræn eller kloak

I forbindelse med rensning fjernes skidt og snavs, mos og andet fra tagfladen. Vi opsamler altid dette og tager med os på genbrugspladsen. Der må dog forventes i og med vi benytter vand til rensningen at vandet løber i kloakering/dræn/afløb som følge heraf. Det vil normalvis ikke være et problem, men vi tager forbehold for at særlig udsatte dræn/kloakering/afløb kan tilstoppes som følge af vandafledningen. Disse eventuelle tilstoppelser kan vi ikke stilles til ansvar for, ej heller tømning, slamsugning eller anden form for udbedring.

12. Rydning af areal inden opstart

Du har ansvaret for at rykke alle ting fra gangareal og tilstødende områder inden vi ankommer. Dette gælder krukker, havemøbler, grill, biler, dyr og lignende. Vi anbefaler at disse ting rykkes minimum 10 meter væk fra arealet der skal renses.
Har du ikke ryddet arealet kan vi være behjælpelige med at rykke det for en merpris på 800 kr. inkl. moms pr. påbegyndt time.

13. Nedvask af tilstødende overflader samt facade

I forbindelse med rensningen kan facader, hegn og andre tilstødende overflader blive ramt af mudder, skidt og snavs mv. Vi gør os umage for at dette sker i mindst muligt omfang og vasker naturligvis altid overfladerne af med lavt tryk i forbindelse med arbejdet. Der vil dog kunne sætte sig sandkorn og snavs som særlig er synligt på sorte overflader når det er tørt (og svært at se når det er vådt). Vores erfaring er at det er væk efter et par regnskyl.

På facader med frostsprængninger, skaller og/eller luft bagved malingen kan der være risiko for at malingen falder af. Afskalning eller anden form for ødelæggelse på facader, hegn eller andre tilstødende overflader kan vi ikke stilles til ansvar for.

14. Træk af vandslanger indefra

I tilfælde hvor vi ikke kan koble os på udendørs vandforsyning, vil vi tilkoble os et indendørs vandudtag f.eks. vandhane, blandingsbatteri eller lignende i køkken eller på toilet. Der vil i denne forbindelse føres vandslange indendørs, hvor vand, skidt og snavs vil kunne dryppe eller på anden vis tilsvine. Det er dit ansvar at afdække og/eller rydde således vi kan føre vandslangen på forsvarlig vis. Skulle der være vand, snavs eller anden tilsvining er det ikke noget vi kan drages til ansvar for. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for ridser eller skader på gulv og lignende overflader.

Ved opkobling på indendørs vandforsyning, kan der være tilfælde hvor pakningen på vandhanen efter brug er utæt. Dette skyldes en mørnet pakning og det kan vi ikke drages til ansvar for. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for eventuelle problemer med vandforsyningen efter rensning.

15. Vand, elektricitet og rækkevidde

I forbindelse med vores arbejde tilkobler vi os din vandforsyning enten udendørs eller indendørs. Alle omkostninger til vand afholdes af dig som kunde.
Vi trækker vandslanger fra din vandforsyning til vores bil, hvor vores renseudstyr er fastmonteret. Vi har typisk maks 50 meter vandslange og 50 meter trykslange, hvorfor det er nødvendige at vi har rækkevidde til dit areal herfra. Har du længere afstand er det vigtigt du informere os herom, da vi så har behov for ekstra vand- og trykslanger til arbejdet.
I enkelte tilfælde har vi behov for at tilkoble os til elektricitet hos dig. Alle omkostninger til elektricitet afholdes af dig som kunde. Det er vigtigt at du giver besked såfremt der ikke er elektricitet til rådighed.

16. Vandskader og indtrængende vand

I forbindelse med vores arbejde benyttes der vand på vandrette og lodrette overflade f.eks. tagfladen, fliser, facade, hegn mv. Du skal derfor være sikker på at der ikke er utætheder i umiddelbart forbindelse hvor rensningen foregår f.eks. taget, skure, vinduer, døre og trapper. Vi kan ikke stilles til ansvar for vandskader og følgevirkninger for indtrængende vand eller andre skader i den forbindelse.

Ligeledes gælder det at du skal sikre elektronik f.eks kameraovervågning, robotplæneklipper-station, udendørs EL kontakter og lignende mod vand. Vi kan ikke stilles til ansvar for ødelagt elektronik eller anden form for genstande, som ikke tåler vand.
Vi anbefaler at du afdækker med plastik og gør os særlig opmærksomme på eventuelle genstande. Vi er naturligvis meget opmærksomme og benytter sund fornuft ved brug af vand.

11 D. Facaderens

Gennemgang og kontrolopmåling af areal før opstart

Før arbejdet påbegyndes foretages en gennemgang og kontrolopmåling af arealet samt andre eventuelle overflader afhængig af din ordre. Er du ikke hjemme den pågældende dag, hvor arbejdet udføres, er det vigtigt at du er til rådighed på telefonen.

Fakturering tager altid udgangspunkt i kontrolopmåling (med mindre andet er aftalt på forhånd), så din faktura afspejler det faktiske antal kvadratmeter – hverken mere eller mindre. Vi har dog en mindstepris svarende til 80 kvadratmeter plus en opstartspris. Vores normale priser følger omfanget og beregnes ud fra facadens kvadratmeter.

Det er vigtigt at understrege at din ordrebekræftelse fungerer, som et aftalt estimat af omfanget der er vurderet efter bedste evne. Ønsker du en eksakt pris før vi udfører arbejdet, er du altid velkommen til at få målt dit areal og samlet omfang ved en besigtigelse før datoen for udførelsen.

Viser vores kontrolopmåling og gennemgang på dagen for udførelse op til 30 kvadratmeter mere end det estimerede areal og/eller omfang på din ordrebekræftelse vil følgende være gældende:
– Vi påbegynder arbejdet med det samme uden din forhåndsgodkendelse på op til 30 kvadratmeter og/eller anden form for yderlig arbejdsomfang f.eks uforudset fremkommelighed, kanter eller lignende merarbejde der er konstateret ved gennemgang og kontrolopmåling.
– Vi tilføjer ekstra kvadratmeter (op til 30 kvm.) og/eller yderlig arbejdsomfang på din faktura uden din forhåndsgodkendelse (maks 3500 kr. inkl. moms).
– Vi vil maks tilføje 3500 kr. inkl. moms på din faktura for merarbejde i form af et yderligt arbejdsomfang og/eller ekstra kvadratmeter på op til 30 kvm. uden din forhåndsgodkendelse.
– Konstateres det ved kontrolopmåling og gennemgang at der er merarbejde for et beløb svarende til over 3500 kr. inkl. moms, vil vilkårene for udførelse følge nedenstående vilkår svarende til der skulle være kvadratmeter og/eller omfang over 30 kvadratmeter mere end det estimerede areal på din ordrebekræftelse.

Viser vores kontrolopmåling og gennemgang på dagen for udførelse 30 kvadratmeter eller mere end det estimerede areal og/eller omfang på din ordrebekræftelse vil følgende være gældende:
– Vi kontakter dig pr. telefon og oplyser dig om resultatet for vores kontrolopmåling og hvad dine muligheder er for at få det hele med (pris og varighed).
– Vi beregner en pris på de resterende kvadratmeter eller yderlig omfang med udgangspunkt i vores kvadratmeterpris samt eventuelt tillæg for fremkommelighed, kanter eller lignende merarbejde der er konstateret ved kontrolopmåling.
– Såfremt du ikke ønsker at vi tager de resterende ekstra kvadratmeter og/eller omfang med, i forhold til din ordrebekræftelse, udføres arbejdet svarende til det der er aftalt på din ordrebekræftelse.
– Skulle de ekstra kvadratmeter og eller yderlig omfang, i forhold til din ordrebekræftelse, give anledning til at du aflyser alt arbejdet gælder vores vilkår for aflysning på dagen.

Viser kontrolopmålingen et mindre antal kvadratmeter og/eller omfang end først antaget i din ordrebekræftelse, påbegynder vi arbejdet uden yderligere kommentarer.

Dette skal du på forhånd sørge for ved facaderens

Forud for vores aftale er der en række ting, du skal have styr på inden vi kommer på den aftalte dag. Det gælder følgende:
– Adgang til arealet (Der kan aftales nærmere omkring, port, koder, nøgle eller lignende forud for arbejdet).
– Adgang til vand enten via en udendørs vandhane eller alternativt vandhane indefra (Vi har selv udstyr til opkobling på alle gængse danske vandforsyninger).
– Reservering af parkering tæt ved arealet og vandforsyning (Inden for ca. 50 meter er optimalt).
– Gangarealet omkring taget skal være ryddet for krukker, møbler, biler, dyr og lignende (alt skal rykkes mindst 10 meter væk fra arealet hvis muligt).
– Vandtryk på vandforsyningen må ikke være dårlig (minimum 15 Liter pr. min.)
– Oplys kontaktperson med kontaktoplysninger.
– Varsling og information om arbejdstøj og så skal alle vinduer, døre og luftspjæld holdes lukket i perioden.

Erstatningsansvar, indsigelser og vilkår ved facaderens

Følgende vilkår vil til enhver tid gøre sig gældende ved facaderens hos AlgeNord:

1. Indsigelse ved rensning

Har du indsigelser på den udførte facaderens, gør det sig gældende at vi skal have besked inden evt. påføring af imprægnering finder sted. Skal du ikke have påføring af imprægnering er det gældende at vi skal have besked inden for 48 timer efter rensningen har fundet sted.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser, vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt og hvad der passer i vores kalender.

2. Indsigelse ved påføring af imprægnering

Har du indsigelse i forbindelse med påføring af imprægnering, gør det sig gældende at vi skal have besked inden for 48 timer efter udførelsen.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser, vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt og hvad der passer i vores kalender.

3. Vejrforhold ved facaderens og imprægnering

I forbindelse med facadernes og imprægnering er der følgende vejrmæssige forudsætninger:
Ved facaderens hvor der benyttes lift må det ikke blæse kraftigt. Vi kan godt lave facaderens uden lift i kraftigt blæsevejr. Vi kan godt udføre facaderens i regnvejr men ikke imprægnering (facaden skal være tør ved imprægnering). Såfremt de vejrmæssige forhold forhindre os i at udføre arbejdet, rykkes din tid for udførelse. Vi vil i denne forbindelse kontakte dig.

4. Facadens tilstand efter rensning

Vores fremgangsmåde ved en skånsom mekanisk rensning påvirker og/eller ødelægger ikke en sund facade. Vi benytter vores professionelle renseudstyr hvor vandtryk, dysestørrelse og vandmængde kan justeres således at facaden renses skånsomt. Ved rensning er det udelukkende overfladen på facaden som renses. Alle facader arter sig på forskellig vis og vil med tiden mørne og blive blødere. Vi kan ikke stilles til ansvar påvirkelse eller ødelæggelse i forbindelse med facaderens.
Resultatet og tagets tilstand efter facaderens tager udgangspunkt i tilstanden før rensningen. Er der konstateret rødalger indgroet mos eller på anden vis en dårlig stand, kan vi ikke garanteres for resultatet.

5. Facader med vinduer, døre og fuger mv.

Der tages forbehold for facader med vinduer, døre, fuger eller lignende . Her er der risiko for vand kan trænge ind i bygningskonstruktionen under rensningen, også selvom vores rensemetode er skånsom og kontrolleret.

Vi kontrollerer løbende eventuelt indtrængende vand ved udførsel og underretter løbende såfremt det er nødvendigt. Vi anbefaler at vi har adgang indendørs under arbejdet, så vi kan foretage indvendig inspektion undervejs.

Vi kan ikke stilles til ansvar for vandskader og følgevirkninger for indtrængende vand under facaderens eller andre skader i den forbindelse.

6. Pletter, farveforskel, misfarvning mv. på facaden

Er der pletter på facaden i form af rust, olie, maling, fulgelort eller anden misfarvning, kan vi ikke garantere at facaderens fjerner disse. Ej heller kan vi stilles til ansvar for manglende fjerning af pletter og misfarvning mv. Derudover gøres der opmærksom på at der er sandsynlighed for at gamle pletter bliver synlige – dette kan vi ikke stille til ansvar for.

Misfarvning og/eller farveforskel i forbindelse med udhæng eller lignende skyldes at overfladen ikke udsættes for samme slitage. Dette vil der være risiko forbliver synligt. Ligeledes kan selve overfladen på facaden være af forskellig udseende på baggrund af denne slitage. Misfarvning og/eller farveforskelle kan vi ikke stilles til ansvar for.

Derudover tager vi forbehold for alge- og lavvækst som har brændt sig fast på facaden gennem årene. AlgeNord kan ikke holdes ansvarlig for disse indbrændte alge- og lavvækster ved facaderens. Vi oplever dog, men garanterer ikke for, at skumbehandling (algebehandling) går ind og komposterer disse alge- og lavvækster i indvirkningstiden på 1-4 uger og op til 6-9 måneder.

7. Facadereparationer, afdækning og vinduesvask

Omkostninger til reparationer på facaden eller udskiftning facademateriale kan ikke under ingen omstændigheder pådrages AlgeNord. Udbedring vil skulle laves af tredjemand for egen regning.

Skal vinduer, udhæng, glas eller andre dele på facaden afdækkes som følge af facaderens, kan der opstå meromkostninger i denne forbindelse. Ligeledes er der mulighed meromkostninger for nedvask af vinduer med demineraliseret vand (kalkfrit vand).

8. Tilstoppet afløb, dræn eller kloak

I forbindelse med rensning fjernes skidt og snavs, mos og andet fra facaden. Vi opsamler altid dette og tager med os på genbrugspladsen. Der må dog forventes i og med vi benytter vand til rensningen at vandet løber i kloakering/dræn/afløb som følge heraf. Det vil normalvis ikke være et problem, men vi tager forbehold for at særlig udsatte dræn/kloakering/afløb kan tilstoppes som følge af vandafledningen. Disse eventuelle tilstoppelser kan vi ikke stilles til ansvar for, ej heller tømning, slamsugning eller anden form for udbedring.

9. Rydning af areal inden opstart

Du har ansvaret for at rykke alle ting fra gangareal og tilstødende områder inden vi ankommer. Dette gælder krukker, havemøbler, grill, biler, dyr og lignende. Vi anbefaler at disse ting rykkes minimum 10 meter væk fra arealet der skal renses.
Har du ikke ryddet arealet kan vi være behjælpelige med at rykke det for en merpris på 800 kr. inkl. moms pr. påbegyndt time.

10. Nedvask af tilstødende glas, udhæng og andre overflader ved facaderens

I forbindelse med rensningen kan facader, hegn og andre tilstødende overflader blive ramt af mudder, skidt og snavs mv. Vi gør os umage for at dette sker i mindst muligt omfang og vasker naturligvis altid overfladerne af med lavt tryk i forbindelse med arbejdet. Der vil dog kunne sætte sig sandkorn og snavs som særlig er synligt på sorte overflader når det er tørt (og svært at se når det er vådt). Vores erfaring er at det er væk efter et par regnskyl.

Overflader såsom glasparti, vinduer, udhæng og andre tilstødende facade elementer, kan ved en udført skumbehandling med Neuatralon algemiddel, i forbindelse med facaderens klistre og danne lignende uklare lag på overfalden, også efter endt udførelse af en nedvaskning. Det kan skyldes sol, varme og andre vejrmæssige forhold. AlgeNord kan ikke drages til ansvar for fjernelse eller udbedring af denne klistre eller anden form for lignende uklare lag efter nedvask. Vi henviser til at regn, vind og vejr fjerner det over tid.

På facader med frostsprængninger, skaller og/eller luft bagved malingen kan der være risiko for at malingen falder af. Afskalning eller anden form for ødelæggelse på facader, hegn eller andre tilstødende overflader kan vi ikke stilles til ansvar for.

11. Træk af vandslanger indefra

I tilfælde hvor vi ikke kan koble os på udendørs vandforsyning, vil vi tilkoble os et indendørs vandudtag f.eks. vandhane, blandingsbatteri eller lignende i køkken eller på toilet. Der vil i denne forbindelse føres vandslange indendørs, hvor vand, skidt og snavs vil kunne dryppe eller på anden vis tilsvine. Det er dit ansvar at afdække og/eller rydde således vi kan føre vandslangen på forsvarlig vis. Skulle der være vand, snavs eller anden tilsvining er det ikke noget vi kan drages til ansvar for. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for ridser eller skader på gulv og lignende overflader.

Ved opkobling på indendørs vandforsyning, kan der være tilfælde hvor pakningen på vandhanen efter brug er utæt. Dette skyldes en mørnet pakning og det kan vi ikke drages til ansvar for. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for eventuelle problemer med vandforsyningen efter rensning.

12. Vand, elektricitet og rækkevidde

I forbindelse med vores arbejde tilkobler vi os din vandforsyning enten udendørs eller indendørs. Alle omkostninger til vand afholdes af dig som kunde.
Vi trækker vandslanger fra din vandforsyning til vores bil, hvor vores renseudstyr er fastmonteret. Vi har typisk maks 50 meter vandslange og 50 meter trykslange, hvorfor det er nødvendige at vi har rækkevidde til dit areal herfra. Har du længere afstand er det vigtigt du informere os herom, da vi så har behov for ekstra vand- og trykslanger til arbejdet.
I enkelte tilfælde har vi behov for at tilkoble os til elektricitet hos dig. Alle omkostninger til elektricitet afholdes af dig som kunde. Det er vigtigt at du giver besked såfremt der ikke er elektricitet til rådighed.

13. Vandskader og indtrængende vand

I forbindelse med vores arbejde benyttes der vand på vandrette og lodrette overflade f.eks. facade, fliser, hegn mv. Du skal derfor være sikker på at der ikke er utætheder i umiddelbart forbindelse hvor rensningen foregår f.eks. taget, skure, vinduer, døre og trapper. Vi kan ikke stilles til ansvar for vandskader og følgevirkninger for indtrængende vand eller andre skader i den forbindelse.

Ligeledes gælder det at du skal sikre elektronik f.eks kameraovervågning, robotplæneklipper-station, udendørs EL kontakter og lignende mod vand. Vi kan ikke stilles til ansvar for ødelagt elektronik eller anden form for genstande, som ikke tåler vand.
Vi anbefaler at du afdækker med plastik og gør os særlig opmærksomme på eventuelle genstande. Vi er naturligvis meget opmærksomme og benytter sund fornuft ved brug af vand.

11 E. Tagrenderens

Gennemgang og kontrolopmåling af areal før opstart

Før arbejdet påbegyndes foretages en gennemgang og kontrolopmåling af arealet samt andre eventuelle overflader afhængig af din ordre. Er du ikke hjemme den pågældende dag, hvor arbejdet udføres, er det vigtigt at du er til rådighed på telefonen.

Fakturering tager altid udgangspunkt i kontrolopmåling (med mindre andet er aftalt på forhånd), så din faktura afspejler det faktiske antal løbende meter – hverken mere eller mindre. Vi har dog en mindstepris svarende til 10 meter plus en opstartspris. Vores normale priser følger omfanget og beregnes ud fra løbende meter.

Det er vigtigt at understrege at din ordrebekræftelse fungerer, som et aftalt estimat af omfanget der er vurderet efter bedste evne. Ønsker du en eksakt pris før vi udfører arbejdet, er du altid velkommen til at få målt dit areal og samlet omfang ved en besigtigelse før datoen for udførelsen.

Viser vores kontrolopmåling og gennemgang på dagen for udførelse op til 10 meter mere end det estimerede areal og/eller omfang på din ordrebekræftelse vil følgende være gældende:
– Vi påbegynder arbejdet med det samme uden din forhåndsgodkendelse på op til 10 meter og/eller anden form for yderlig arbejdsomfang f.eks uforudset fremkommelighed, nedløb eller lignende merarbejde der er konstateret ved gennemgang og kontrolopmåling.
– Vi tilføjer ekstra meter (op til 10 kvm.) og/eller yderlig arbejdsomfang på din faktura uden din forhåndsgodkendelse (maks 1500 kr. inkl. moms).
– Vi vil maks tilføje 1500 kr. inkl. moms på din faktura for merarbejde i form af et yderligt arbejdsomfang og/eller ekstra meter på op til 10 kvm. uden din forhåndsgodkendelse.
– Konstateres det ved kontrolopmåling og gennemgang at der er merarbejde for et beløb svarende til over 1500 kr. inkl. moms, vil vilkårene for udførelse følge nedenstående vilkår svarende til der skulle være mere end 10 meter og/eller omfang mere end det estimerede på din ordrebekræftelse.

Viser vores kontrolopmåling og gennemgang på dagen for udførelse 10 meter eller mere end det estimerede areal og/eller yderlig omfang på din ordrebekræftelse vil følgende være gældende:
– Vi kontakter dig pr. telefon og oplyser dig om resultatet for vores kontrolopmåling og hvad dine muligheder er for at få det hele med (pris og varighed).
– Vi beregner en pris på de resterende meter eller yderlig omfang med udgangspunkt i vores meterpris samt eventuelt tillæg for fremkommelighed, nedløb eller lignende merarbejde der er konstateret ved kontrolopmåling.
– Såfremt du ikke ønsker at vi tager de resterende ekstra meter og/eller yderlig omfang med, i forhold til din ordrebekræftelse, udføres arbejdet svarende til det der er aftalt på din ordrebekræftelse.
– Skulle de ekstra meter og eller yderlig omfang, i forhold til din ordrebekræftelse, give anledning til at du aflyser alt arbejdet gælder vores vilkår for aflysning på dagen.

Viser kontrolopmålingen et mindre antal meter og/eller omfang end først antaget i din ordrebekræftelse, påbegynder vi arbejdet uden yderligere kommentarer.

Dette skal du på forhånd sørge for ved tagrenderens

Forud for vores aftale er der en række ting, du skal have styr på inden vi kommer på den aftalte dag. Det gælder følgende:
– Adgang til arealet (Der kan aftales nærmere omkring, port, koder, nøgle eller lignende forud for arbejdet).
– Adgang til elektricitet enten udenfor eller indendørs (som alternativ har vi en generator med så vi altid vil kunne få strøm).
– Gangarealet omkring tagrenderne skal være ryddet for krukker, møbler, biler, dyr og lignende (alt skal rykkes mindst 10 meter væk fra arealet hvis muligt).

Erstatningsansvar, indsigelser og vilkår ved tagrenderens

Følgende vilkår vil til enhver tid gøre sig gældende ved tagrenderens hos AlgeNord:

1. Indsigelse ved tagrenderens

Har du indsigelse i forbindelse med tagrenderensning, gør det sig gældende at vi skal have besked inden for 48 timer efter udførelsen.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser, vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt og hvad der passer i vores kalender.

2. Vejrforhold ved tagrenderens

I forbindelse med tagrenderens er det en forudsætning af tagrenden er fri for frost – vi kan ikke rense tagrender i frostvejr. Såfremt de vejrmæssige forhold forhindre os i at udføre arbejdet, rykkes din tid for udførelse. Vi vil i denne forbindelse kontakte dig.

3. Tagrendens tilstand efter rensning

Vores fremgangsmåde ved en tagrenderens påvirker og/eller ødelægger ikke en tagrende. Vi benytter vores professionelle støvsugerudstyr fra jorden, hvor vi med kameraopkobling kan se tagrenden fra jorden med direkte signal.
Ved rensning af tagrender er det udelukkende det løse skidt og snavs som vi renser væk fra tagrenden.
Vi kan ikke stilles til ansvar for påvirkelse eller ødelæggelser i forbindelse med tagrenderens.
Resultatet og tagrendens tilstand efter rensning tager udgangspunkt i tilstanden før rensningen.
Vi gør opmærksom på at vi ikke garanterer for helt rene tagrender efter en tagrenderens. Ligeledes garanteres der ikke for at vi kan komme til alle tagrender, nedløb, brønde mm.

4. Net i tagrender, reparationer, afdækning og vinduesvask

Har du net i tagrenderne før rensning kan det ikke garanteres at vi tager en del med. Ligeledes vil vi kun kunne rense ovnen på nettet. Ønskes net i tagrenderne fjernet, kan dette gøres for en merpris.

Omkostninger til reparationer på tagrende, nedløb eller lignende kan under ingen omstændigheder pådrages AlgeNord. Udbedring vil skulle laves af tredjemand for egen regning.

Skal vinduer, udhæng, glas eller andre dele på tag eller facade afdækkes som følge af tagrenderens, kan der opstå meromkostninger i denne forbindelse. Ligeledes er der mulighed meromkostninger for nedvask af vinduer med demineraliseret vand (kalkfrit vand).

5. Rydning af areal inden opstart

Du har ansvaret for at rykke alle ting fra gangareal og tilstødende områder inden vi ankommer. Dette gælder krukker, havemøbler, grill, biler, dyr og lignende. Vi anbefaler at disse ting rykkes minimum 10 meter væk fra arealet der skal renses.
Har du ikke ryddet arealet kan vi være behjælpelige med at rykke det for en merpris på 800 kr. inkl. moms pr. påbegyndt time.

6. Elektricitet

I enkelte tilfælde har vi behov for at tilkoble os til elektricitet hos dig. Alle omkostninger til elektricitet afholdes af dig som kunde. Det er vigtigt at du giver besked såfremt der ikke er elektricitet til rådighed.

11 F. Graffitirens

Gennemgang og kontrolopmåling af areal før opstart

Før arbejdet påbegyndes foretages en gennemgang og kontrolopmåling af arealet samt andre eventuelle overflader afhængig af din ordre. Er du ikke hjemme den pågældende dag, hvor arbejdet udføres, er det vigtigt at du er til rådighed på telefonen.

Fakturering tager altid udgangspunkt i kontrolopmåling (med mindre andet er aftalt på forhånd), så din faktura afspejler det faktiske antal kvadratmeter – hverken mere eller mindre. Vi har dog en mindstepris svarende til 4 kvadratmeter plus en opstartspris. Vores normale priser følger omfanget og beregnes ud fra omfanget i kvadratmeter.

Det er vigtigt at understrege at din ordrebekræftelse fungerer, som et aftalt estimat af omfanget der er vurderet efter bedste evne. Ønsker du en eksakt pris før vi udfører arbejdet, er du altid velkommen til at få målt dit areal og samlet omfang ved en besigtigelse før datoen for udførelsen.

Viser vores kontrolopmåling og gennemgang på dagen for udførelse op til 2 kvadratmeter mere end det estimerede areal og/eller omfang på din ordrebekræftelse vil følgende være gældende:
– Vi påbegynder arbejdet med det samme uden din forhåndsgodkendelse på op til 2 kvadratmeter og/eller anden form for yderlig arbejdsomfang f.eks uforudset fremkommelighed, kanter eller lignende merarbejde der er konstateret ved gennemgang og kontrolopmåling.
– Vi tilføjer ekstra kvadratmeter (op til 2 kvm.) og/eller yderlig arbejdsomfang på din faktura uden din forhåndsgodkendelse (maks 3500 kr. inkl. moms).
– Vi vil maks tilføje 3500 kr. inkl. moms på din faktura for merarbejde i form af et yderligt arbejdsomfang og/eller ekstra kvadratmeter på op til 2 kvm. uden din forhåndsgodkendelse.
– Konstateres det ved kontrolopmåling og gennemgang at der er merarbejde for et beløb svarende til over 3500 kr. inkl. moms, vil vilkårene for udførelse følge nedenstående vilkår svarende til der skulle være kvadratmeter og/eller omfang over 2 kvadratmeter mere end det estimerede areal på din ordrebekræftelse.

Viser vores kontrolopmåling og gennemgang på dagen for udførelse 2 kvadratmeter eller mere end det estimerede areal og/eller omfang på din ordrebekræftelse vil følgende være gældende:
– Vi kontakter dig pr. telefon og oplyser dig om resultatet for vores kontrolopmåling og hvad dine muligheder er for at få det hele med (pris og varighed).
– Vi beregner en pris på de resterende kvadratmeter eller yderlig omfang med udgangspunkt i vores kvadratmeterpris samt eventuelt tillæg for fremkommelighed, kanter eller lignende merarbejde der er konstateret ved kontrolopmåling.
– Såfremt du ikke ønsker at vi tager de resterende ekstra kvadratmeter og/eller omfang med, i forhold til din ordrebekræftelse, udføres arbejdet svarende til det der er aftalt på din ordrebekræftelse.
– Skulle de ekstra kvadratmeter og eller yderlig omfang, i forhold til din ordrebekræftelse, give anledning til at du aflyser alt arbejdet gælder vores vilkår for aflysning på dagen.

Viser kontrolopmålingen et mindre antal kvadratmeter og/eller omfang end først antaget i din ordrebekræftelse, påbegynder vi arbejdet uden yderligere kommentarer.

Dette skal du på forhånd sørge for ved graffitirens

Forud for vores aftale er der en række ting, du skal have styr på inden vi kommer på den aftalte dag. Det gælder følgende:
– Adgang til arealet (Der kan aftales nærmere omkring, port, koder, nøgle eller lignende forud for arbejdet).
– Adgang til vand enten via en udendørs vandhane eller alternativt vandhane indefra (Vi har selv udstyr til opkobling på alle gængse danske vandforsyninger).
– Reservering af parkering tæt ved arealet og vandforsyning (Inden for ca. 50 meter er optimalt, alternativt i nærheden).
– Gangarealet omkring taget skal være ryddet for krukker, møbler, biler, dyr og lignende (alt skal rykkes mindst 10 meter væk fra arealet hvis muligt).
– Vandtryk på vandforsyningen må ikke være dårlig (minimum 15 Liter pr. min.)
– Oplys kontaktperson med kontaktoplysninger.
– Varsling og information om arbejdstøj og så skal alle vinduer, døre og luftspjæld holdes lukket i perioden.

Erstatningsansvar, indsigelser og vilkår ved graffitirens

Følgende vilkår vil til enhver tid gøre sig gældende ved graffitirens, anti-graffitibehandling og imprægnering hos AlgeNord:

1. Indsigelse ved graffitirens

Har du indsigelser på den udførte graffitirens, gør det sig gældende at vi skal have besked inden evt. påføring af imprægnering og/eller anti-graffitibehandling finder sted. Skal du ikke have påføring af imprægnering og/eller anti-graffitibehandling er det gældende at vi skal have besked inden for 48 timer efter rensningen har fundet sted.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser, vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt og hvad der passer i vores kalender.

2. Indsigelse ved påføring af imprægnering og/eller anti-graffit behandling

Har du indsigelse i forbindelse med påføring af imprægnering og/eller anti-graffitibehandling, gør det sig gældende at vi skal have besked inden for 48 timer efter udførelsen.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser, vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt og hvad der passer i vores kalender.

3. Vejrforhold ved graffitirens, imprægnering og/eller anti-graffitibehandling

I forbindelse med graffitirens og eventuelt anti-graffitibehandling, kan der ved frost være ureglmæssigheder ved produktanvendelsen. Vi kan ikke drages til ansvar for komplikationer som følge af frost. Såfremt de vejrmæssige forhold forhindre os i at udføre arbejdet, rykkes tiden for udførelse. Vi vil i denne forbindelse kontakte dig.

4. Overfladens tilstand efter rensning

Vores fremgangsmåde ved en graffitirens påvirker og/eller ødelægger ikke en sund facade. Vi benytter vores professionelle renseudstyr i kombination med graffitiprodukter, hvor vandtryk, dysestørrelse og vandmængde kan justeres, således at facaden/arealet renses skånsomt. Ved graffitirens er det udelukkende overfladen på materialet som renses. Alle overflader arter sig på forskellig vis og vil med tiden mørne og blive blødere. Vi kan ikke stilles til ansvar påvirkelse eller ødelæggelse i forbindelse med graffitirens.

Såfremt der ikke er aftalt andet skriftligt, er dækningsområdet for graffitirens samt anti-graffitibehandling 2,5 meters højde.

5. Facader og overflader med vinduer, døre og fuger mv.

Der tages forbehold for facader med vinduer, døre, fuger eller lignende . Her er der risiko for vand kan trænge ind i bygningskonstruktionen under rensningen, også selvom vores rensemetode er kontrolleret.

Vi kontrollerer løbende eventuelt indtrængende vand ved udførsel og underretter løbende såfremt det er nødvendigt. Vi anbefaler at vi har adgang indendørs under arbejdet, så vi kan foretage indvendig inspektion undervejs.

Vi kan ikke stilles til ansvar for vandskader og følgevirkninger for indtrængende vand under graffitirens eller andre skader i den forbindelse.

6. Skygger, pletter, farveforskel, misfarvning, malede og pudsede facader

Er der pletter på overfladen i form af rust, olie, maling, fulgelort eller anden misfarvning, kan vi ikke garantere at graffitirens fjerner disse. Ej heller kan vi stilles til ansvar for manglende fjerning af pletter og misfarvning mv. Derudover gøres der opmærksom på at der er sandsynlighed for at gamle pletter bliver synlige – dette kan vi ikke stille til ansvar for.

Misfarvning og/eller farveforskel i forbindelse med udhæng eller lignende skyldes at overfladen ikke udsættes for samme slitage. Dette vil der være risiko forbliver synligt. Ligeledes kan der forekomme misfarvning ved gentagne graffitirensninger. Endvidere kan AlgeNord ikke gøres til ansvarlig for misfarvning i form af skygger, der måtte forekomme efter rensning eller ny underliggende graffiti.

Misfarvning, skygger, pletter, farveforskel og farveforskelle kan AlgeNord ikke stilles til ansvar for ved graffitirens eller anti-grafitibehandling.

7. Facadereparationer, afdækning og vinduesvask

Omkostninger til reparationer på facaden eller udskiftning facademateriale kan under ingen omstændigheder pådrages AlgeNord. Udbedring vil skulle laves af tredjemand for egen regning.

Skal vinduer, udhæng, glas eller andre dele på facaden afdækkes som følge af graffitirens, kan der opstå meromkostninger i denne forbindelse. Ligeledes er der mulighed meromkostninger for nedvask af vinduer med demineraliseret vand (kalkfrit vand).

8. Tilstoppet afløb, dræn eller kloak

I forbindelse med rensning fjernes skidt og snavs, mos og andet fra facaden. Vi opsamler altid dette og tager med os på genbrugspladsen. Der må dog forventes i og med vi benytter vand til rensningen at vandet løber i kloakering/dræn/afløb som følge heraf. Det vil normalvis ikke være et problem, men vi tager forbehold for at særlig udsatte dræn/kloakering/afløb kan tilstoppes som følge af vandafledningen. Disse eventuelle tilstoppelser kan vi ikke stilles til ansvar for, ej heller tømning, slamsugning eller anden form for udbedring.

9. Rydning af areal inden opstart

Du har ansvaret for at rykke alle ting fra gangareal og tilstødende områder inden vi ankommer. Dette gælder krukker, havemøbler, grill, biler, dyr og lignende. Vi anbefaler at disse ting rykkes minimum 10 meter væk fra arealet der skal renses.
Har du ikke ryddet arealet kan vi være behjælpelige med at rykke det for en merpris på 800 kr. inkl. moms pr. påbegyndt time.

10. Nedvask af tilstødende overflader samt facade

I forbindelse med rensningen kan facader, hegn og andre tilstødende overflader blive ramt af mudder, skidt og snavs mv. Vi gør os umage for at dette sker i mindst muligt omfang og vasker naturligvis altid overfladerne af med lavt tryk i forbindelse med arbejdet. Der vil dog kunne sætte sig sandkorn og snavs som særlig er synligt på sorte overflader når det er tørt (og svært at se når det er vådt). Vores erfaring er at det er væk efter et par regnskyl.

På facader med frostsprængninger, skaller og/eller luft bagved malingen kan der være risiko for at malingen falder af. Afskalning eller anden form for ødelæggelse på facader, hegn eller andre tilstødende overflader kan vi ikke stilles til ansvar for.

11. Træk af vandslanger indefra

I tilfælde hvor vi ikke kan koble os på udendørs vandforsyning, vil vi tilkoble os et indendørs vandudtag f.eks. vandhane, blandingsbatteri eller lignende i køkken eller på toilet. Der vil i denne forbindelse føres vandslange indendørs, hvor vand, skidt og snavs vil kunne dryppe eller på anden vis tilsvine. Det er dit ansvar at afdække og/eller rydde således vi kan føre vandslangen på forsvarlig vis. Skulle der være vand, snavs eller anden tilsvining er det ikke noget vi kan drages til ansvar for. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for ridser eller skader på gulv og lignende overflader.

Ved opkobling på indendørs vandforsyning, kan der være tilfælde hvor pakningen på vandhanen efter brug er utæt. Dette skyldes en mørnet pakning og det kan vi ikke drages til ansvar for. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for eventuelle problemer med vandforsyningen efter rensning.

12. Vand, elektricitet og rækkevidde

I forbindelse med vores arbejde tilkobler vi os din vandforsyning enten udendørs eller indendørs. Alle omkostninger til vand afholdes af dig som kunde.
Vi trækker vandslanger fra din vandforsyning til vores bil, hvor vores renseudstyr er fastmonteret. Vi har typisk maks 50 meter vandslange og 50 meter trykslange, hvorfor det er nødvendige at vi har rækkevidde til dit areal herfra. Har du længere afstand er det vigtigt du informere os herom, da vi så har behov for ekstra vand- og trykslanger til arbejdet.
I enkelte tilfælde har vi behov for at tilkoble os til elektricitet hos dig. Alle omkostninger til elektricitet afholdes af dig som kunde. Det er vigtigt at du giver besked såfremt der ikke er elektricitet til rådighed.

13. Vandskader og indtrængende vand

I forbindelse med vores arbejde benyttes der vand på vandrette og lodrette overflade f.eks. facade, fliser, hegn mv. Du skal derfor være sikker på at der ikke er utætheder i umiddelbart forbindelse hvor rensningen foregår f.eks. taget, skure, vinduer, døre og trapper. Vi kan ikke stilles til ansvar for vandskader og følgevirkninger for indtrængende vand eller andre skader i den forbindelse.

Ligeledes gælder det at du skal sikre elektronik f.eks dørtelefoner, kameraovervågning, robotplæneklipper-station, udendørs EL kontakter og lignende mod vand. Vi kan ikke stilles til ansvar for ødelagt elektronik eller anden form for genstande, som ikke tåler vand.
Vi anbefaler at du afdækker med plastik og gør os særlig opmærksomme på eventuelle genstande. Vi er naturligvis meget opmærksomme og benytter sund fornuft ved brug af vand.
Såfremt vi skal afdække og/eller sikre elektronik kan dette gøres for en merpris. Vi kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader på disse efter afdækning og rensning.

11 G. Miljørigtig Ukrudtsbekæmpelse

Gennemgang og kontrolopmåling af areal før opstart

Før arbejdet påbegyndes foretages en gennemgang og kontrolopmåling af arealet samt andre eventuelle overflader afhængig af din ordre. Er du ikke hjemme den pågældende dag, hvor arbejdet udføres, er det vigtigt at du er til rådighed på telefonen.

Fakturering tager altid udgangspunkt i kontrolopmåling (med mindre andet er aftalt på forhånd), så din faktura afspejler det faktiske antal kvadratmeter – hverken mere eller mindre. Vi har dog en mindstepris svarende til 40 kvadratmeter plus en opstartspris. Vores normale priser følger omfanget og beregnes pr. kvadratmeter plus en opstartspris.

Det er vigtigt at understrege at din ordrebekræftelse fungerer, som et aftalt estimat af omfanget der er vurderet efter bedste evne. Ønsker du en eksakt pris før vi udfører arbejdet, er du altid velkommen til at få målt dit areal og samlet omfang ved en besigtigelse før datoen for udførelsen.

Viser vores kontrolopmåling og gennemgang på dagen for udførelse op til 10 kvadratmeter mere end det estimerede areal og/eller omfang på din ordrebekræftelse vil følgende være gældende:
– Vi påbegynder arbejdet med det samme uden din forhåndsgodkendelse på op til 10 kvadratmeter og/eller anden form for yderlig arbejdsomfang f.eks uforudset fremkommelighed, kanter, stensætning eller lignende merarbejde der er konstateret ved gennemgang og kontrolopmåling.
– Vi tilføjer ekstra kvadratmeter (op til 10 kvm.) og/eller yderlig arbejdsomfang på din faktura uden din forhåndsgodkendelse (maks 1500 kr. inkl. moms).
– Vi vil maks tilføje 1500 kr. inkl. moms på din faktura for merarbejde i form af et yderligt arbejdsomfang og/eller ekstra kvadratmeter på op til 10 kvm. uden din forhåndsgodkendelse.
– Konstateres det ved kontrolopmåling og gennemgang at der er merarbejde for et beløb svarende til over 1500 kr. inkl. moms, vil vilkårene for udførelse følge nedenstående vilkår svarende til der skulle være kvadratmeter og/eller omfang over 10 kvadratmeter mere end det estimerede areal på din ordrebekræftelse.

Viser vores kontrolopmåling og gennemgang på dagen for udførelse 10 kvadratmeter eller mere end det estimerede areal og/eller omfang på din ordrebekræftelse vil følgende være gældende:
– Vi kontakter dig pr. telefon og oplyser dig om resultatet for vores kontrolopmåling og hvad dine muligheder er for at få det hele med (pris og varighed).
– Vi beregner en pris på de resterende kvadratmeter eller yderlig omfang med udgangspunkt i vores kvadratmeterpris samt eventuelt tillæg for fremkommelighed, kanter, stensætning eller lignende merarbejde der er konstateret ved kontrolopmåling.
– Såfremt du ikke ønsker at vi tager de resterende ekstra kvadratmeter og/eller omfang med, i forhold til din ordrebekræftelse, udføres arbejdet svarende til det der er aftalt på din ordrebekræftelse.
– Skulle de ekstra kvadratmeter og eller yderlig omfang, i forhold til din ordrebekræftelse, give anledning til at du aflyser alt arbejdet gælder vores vilkår for aflysning på dagen.

Viser kontrolopmålingen et mindre antal kvadratmeter og/eller omfang end først antaget i din ordrebekræftelse, påbegynder vi arbejdet uden yderligere kommentarer.

Dette skal du på forhånd sørge for ved ukrudtsbekæmpning

Forud for vores aftale er der en række ting, du skal have styr på inden vi kommer på den aftalte dag. Det gælder følgende:
– Adgang til arealet (Der kan aftales nærmere omkring, port, koder, nøgle eller lignende forud for arbejdet).
-Adgang til vand enten via en udendørs vandhane eller alternativt vandhane indefra (Vi har selv udstyr til opkobling på alle gængse danske vandforsyninger).
– Parkering er tæt ved arealet og vandforsyning (Inden for ca. 50 meter er optimalt).
– Arealet skal være ryddet for krukker, møbler, biler, dyr og lignende (alt skal rykkes mindst 10 meter væk fra arealet hvis muligt).
– Store mængder ukrudt, bevoksning, græs skal fjernes.
– Vandtryk på vandforsyningen må ikke være dårlig (minimum 15 Liter pr. min.).

Erstatningsansvar, indsigelser og vilkår ved ukrudtsbekæmpning

Følgende vilkår vil til enhver tid gøre sig gældende ved ukrudtsbekæmpning hos AlgeNord:

1. Indsigelse ved ukrudtsbekæmpning

Har du indsigelse på fejning af udkrudtsbekæmpning, gør det sig gældende at vi skal have besked inden for 48 timer efter udførelsen.
Vi skal have skriftlig besked via mail: kontakt@algenord.dk på alle indsigelser, vedhæft gerne billeder så vi kan se omfanget. Vi bestræber os på at udbedre indsigelser hurtigst muligt og hvad der passer i vores kalender.

2. Overfladens tilstand efter ukrudtsbekæmpning

Vores fremgangsmåde ved en ukrudtsbekæmpning påvirker eller på nogen måde ødelæggende for fliser, sten eller lignende.
Vi tager ikke ansvar for revner, frostsprængninger eller anden form for påstået ødelæggelse af fliser, belægningssten og andre overflader i tilknytning efter ukrudtsbekæmpelse.

3. Ukrudt, græs eller anden bevoksning

I forbindelse med ukrudtsbekæmpelse er det vigtigt at understrege at det kræver kontinuerlig behandling afhængig af de lokale forhold hos dig. Vi anbefaler at der som minimum udføres 3-6 ukrudtsbehandlinger første år i vækstsæsonen alt afhængig af dine forhold.

Vi garanterer ikke for et fuldkomment resultat såfremt vores anbefalinger ikke holdes. Ej heller garanterer vi ikke for bekæmpelse af kraftigt bevokset ukrudt, græs eller anden bevoksning.

Ligeledes opsamles eller på anden vis medtages ukrudt, græs eller bevoksning ved ukrudtsbekæmpning. Opsamling og medtagning af ukrudt er et tilkøb og er som standard ikke med i serviceydelsen.

Vi anbefaler at kombinere ukrudtsbekæmpelse med en serviceplan (algebehandling) af fliser.

4. Tilstoppet afløb, dræn eller kloak

I forbindelse med rensning fjernes skidt og snavs samt delvist ukrudt, mos og andet fra fugerne mellem fliserne. Vi opsamler altid dette og tager med os på genbrugspladsen. Der må dog forventes i og med vi benytter vand til rensningen at vandet løber i kloakering/dræn/afløb som følge heraf. Det vil normalvis ikke være et problem, men vi tager forbehold for at særlig udsatte dræn/kloakering/afløb kan tilstoppes som følge af vandafledningen. Disse eventuelle tilstoppelser kan vi ikke stilles til ansvar for, ej heller tømning, slamsugning eller anden form for udbedring.

5. Rydning af areal inden opstart

Du har ansvaret for at rykke alle ting fra arealet inden vi ankommer. Dette gælder krukker, havemøbler, grill, biler, dyr og lignende. Vi anbefaler at disse ting rykkes minimum 10 meter væk fra arealet der skal renses.
Har du ikke ryddet arealet kan vi være behjælpelige med at rykke det for en merpris på 800 kr. inkl. moms pr. påbegyndt time.

6. Ustabil og/eller udskridning af belægning

I takt med flisebelægninger udsættes for regnskyl, rodnet, kørsel og anden belastning, vil der med tiden sandsynligvis opstå sektioner som skrider og/eller bliver mere ustabil. Når vi foretager ukrudtsbekæmpning kan opfyld i fugerne mellem fliserne blive fjernet og dette vil synliggøre udskridning og midlertidig ustabilitet. Vi fraråder alt færdsel på belægningen såfremt der ikke er fejet fugesand. Vi anbefaler til enhver tid at få fejet fugesand på belægningen efter rensning, som er et tilkøb. Ligeledes kan vi ikke holdes til ansvar for udskridning, ustabilitet eller anden form for påvirkning på belægningen.

7. Nedvask af tilstødende overflader samt facade

I forbindelse med ukrudtsbekæmpelsekan facader, hegn og andre tilstødende overflader blive ramt af mudder, skidt og snavs mv. fra f.eks. oprensning af fuger mellem fliserne. Vi gør os umage for at dette sker i mindst muligt omfang og vasker naturligvis altid overfladerne af med lavt tryk i forbindelse med arbejdet. Der vil dog kunne sætte sig sandkorn og snavs som særlig er synligt på sorte overflader når det er tørt (og svært at se når det er vådt). Vores erfaring er at det er væk efter et par regnskyl.

På facader med frostsprængninger, skaller og/eller luft bagved malingen kan der være risiko for at malingen falder af. Afskalning eller anden form for ødelæggelse på facader, hegn eller andre tilstødende overflader kan vi ikke stilles til ansvar for.

8. Træk af vandslanger indefra

I tilfælde hvor vi ikke kan koble os på udendørs vandforsyning, vil vi tilkoble os et indendørs vandudtag f.eks. vandhane, blandingsbatteri eller lignende i køkken eller på toilet. Der vil i denne forbindelse føres vandslange indendørs, hvor vand, skidt og snavs vil kunne dryppe eller på anden vis tilsvine. Det er dit ansvar at afdække og/eller rydde således vi kan føre vandslangen på forsvarlig vis. Skulle der være vand, snavs eller anden tilsvining er det ikke noget vi kan drages til ansvar for. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for ridser eller skader på gulv og lignende overflader.

Ved opkobling på indendørs vandforsyning, kan der være tilfælde hvor pakningen på vandhanen efter brug er utæt. Dette skyldes en mørnet pakning og det kan vi ikke drages til ansvar for. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for eventuelle problemer med vandforsyningen efter rensning.

9. Vand, elektricitet og rækkevidde

I forbindelse med vores arbejde tilkobler vi os din vandforsyning enten udendørs eller indendørs. Alle omkostninger til vand afholdes af dig som kunde.
Vi trækker vandslanger fra din vandforsyning til vores bil, hvor vores renseudstyr er fastmonteret. Vi har typisk maks 50 meter vandslange og 50 meter trykslange, hvorfor det er nødvendige at vi har rækkevidde til dit areal herfra. Har du længere afstand er det vigtigt du informere os herom, da vi så har behov for ekstra vand- og trykslanger til arbejdet.
I enkelte tilfælde har vi behov for at tilkoble os til elektricitet hos dig. Alle omkostninger til elektricitet afholdes af dig som kunde. Det er vigtigt at du giver besked såfremt der ikke er elektricitet til rådighed.

10. Pool

Skal vi ukrudtsbekæmpe ved pool tages der hensyn til at affald i så vidt muligt omfang ikke havner i poolen – det kan der dog ikke garanteres for. Det er på eget ansvar at rengøre poolen efter rensning. Ligeledes kan vi ikke stilles til ansvar for eventuelle skader eller udskiftning af filtre, pool linjer, dæksler eller lignende på eller omkring pool.

11. Vandskader og indtrængende vand

I forbindelse med vores arbejde benyttes der vand på vandrette og lodrette overflade f.eks. fliser, facade, hegn mv. Du skal derfor være sikker på at der ikke er utætheder i umiddelbart forbindelse hvor rensningen foregår f.eks. skure, vinduer, døre og trapper. Vi kan ikke stilles til ansvar for vandskader og følgevirkninger for indtrængende vand eller andre skader i den forbindelse.

Ligeledes gælder det at du skal sikre elektronik f.eks kameraovervågning, robotplæneklipper-station, udendørs EL kontakter og lignende mod vand. Vi kan ikke stilles til ansvar for ødelagt elektronik eller anden form for genstande, som ikke tåler vand.
Vi anbefaler at du afdækker med plastik og gør os særlig opmærksomme på eventuelle genstande. Vi er naturligvis meget opmærksomme og benytter sund fornuft ved brug af vand.